Mějte neustálý přehled o dění ve škole

V osobním kalendáři na hlavní stránce máte přístupné vše důležité. Vidíte, co se probírá v jednotlivých předmětech včetně výukových materiálů, víte o plánovaném zkoušení a neuniknou Vám ani žádné akce školy. Díky elektronické žákovské máte také stálý přehled o prospěchu a docházce Vašeho potomka.

Buďte v kontaktu se školou

Často využívanou součástí aplikace je nástroj pro přímou komunikaci s třídním učitelem, jakož i celým pedagogickým sborem. Účinný komunikační kanál nejen že posílí vztah mezi rodiči a učiteli, ale dá Vám možnost omlouvat absenci svých potomků elektronicky. Žádná zpráva se již nikde nezatoulá, ale vždy si najde toho správného adresáta.

Přistupujte odkudkoliv a kdykoliv

Moderní řešení systému s využitím těch nejmodernějších technologií Vám umožňuje přístup prostřednictvím internetu. Není třeba nic instalovat, ke vstupu do aplikace stačí připojení k Internetu a běžný webový prohlížeč.

Návody a rady

Škola je poměrně složitý organismus ve kterém je třeba se orientovat. Užitečné to je především proto, že nám to usnadní komunikaci, vnese větší pořádek a pohodu do každodenního jednání. A to je přeci jen dost podstatné.

Z toho důvodu v této části najdete přehled článků, které vám pomohou při vyřizování nejrůznějších administrativních i praktických úkonů, které škole přináší. To platí jak pro rodiče, tak pro žáky.

Přihlášení nového žáka k nám do školy

Své dítě můžete zapsat do školy v průběhu celého školního roku, ideálním termínem k přihlášení je však vždy čtvrtletní nebo pololetní klasifikace (listopad, leden, duben, červen – na další školní rok).

K přihlášení je potřeba si domluvit osobní schůzku na emailové adrese bolkova@narodka.cz, na schůzku přinést rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti, jakožto zákonného zástupce (OP, CP).

Odhlášení žáka z naší školy

Veškeré organizační záležitosti ohledně odevzdávání učebnic a odnesení svých pomůcek ze třídy si domluvte se svým třídním vyučujícím.

Šatní skříňku (žáci II.st) vyprázdněte a odevzdejte klíček od zámku TU nebo v kanceláři školy.

V kanceláři vedoucí školní jídelny se odhlašte ze školního stravování a odevzdejte zpět zálohový čip.

Nejlépe ještě před odhlášením, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odhlášení z naší školy, přihlaste své dítě do školy nové.

Omlouvání z vyučování

Na dlouhodobé uvolnění z vyučování použijte formulář (ke stažení), který předvyplněný předejte svému třídnímu v dostatečném předstihu. Po zapsání veškerého plánovaného učiva z hlavních předmětů se žádost předkládá řediteli školy k podpisu. Originál žádosti se archivuje ve škole, kopii získává žák.

Na jednorázové uvolnění z vyučování použijte vyplněný formulářu TU), který žák/žákyně předloží v daný den svému třídnímu k podpisu, podepsaný formulář poté slouží dítěti jako propustka u vrátnice školy.

Při nemoci svého dítěte kontaktujte bezprostředně (nejlépe hned první den absence) svého třídního učitele nebo sekretariát školy na tel.: 388 385 923 a ohlaste důvod nepřítomnosti, po návratu do školy žák/žákyně předloží omluvenku v žákovské knížce svému třídnímu – nejpozději do tří pracovních dnů.

 
 

webdesign by Lewest.cz