5 rad pro rodiče a 5 rad pro učitele, jak dobře zvládnout vzájemnou komunikaci a spolupráci

Pro učitele:

  1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.

  2. Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.

  3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.

  4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko – rodičovské debaty o něm.

  5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.

Pro rodiče:

  1. Nedívejte se na učitele jako protivníka, ale spolupracovníka při výchově dítěte.

  2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.

  3. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.

  4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.

  5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých děti a rozhodně ne, když to mohou slyšet.

 

 

 

webdesign by Lewest.cz