Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Vážení rodiče, v letošním školním roce jsou pro Vaše děti připraveny tyto akce, které by jim mohly usnadnit výběr své budoucí školy.

Prezentace jednotlivých škol, které budou vycházet ze zájmů našich žáků.

   24.10.2017 - Beseda na ÚP PT – služby informačního a poradenského střediska (IPS),

14.11. 2017 - Prezentace VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice.
Výstava Vzdělání a řemeslo v CB, dne 22. 11. 2017.

Burza škol -7. 11. 2017

Informační servis k přijímacímu řízení pro rodiče a žáky v průběhu třídních schůzek: listopad 2016 - leden 2017

Žáci i rodiče mohou při svém rozhodování využívat konzultace s výchovnou poradkyní po telefonické dohodě s rodiči. Pro žáky po ukončení vyučování (dle dohody s VP). 

Přijímací řízení bude v pracovních dnech od 22. 4.do 30.4.2018, talentové zkoušky od 2. ledna do 15. ledna 2018. Do oboru vzdělání Gymnázim se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2018. V letošním školním roce budou všichni žáci, hlásící se na střední školy, konat písemnou přijímací zkoušku a to z českého jazyka literatury a matematiky.

Žáci obdrží přihlášky na konci 1. pololetí, do uměleckých škol v listopadu 2017.

Vzor vyplněné přihlášky bude rovněž na webu školy.

Další možnost seznámit se s prostředím budoucí školy!

Více informací ZDE.

 

webdesign by Lewest.cz