Základní škola Prachatice, Národní 1018, Prachatice 3830

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

ŠKOLNÍ JÍDELNA -  PROVOZNÍ ŘÁD

Vypracoval:

Mgr. Hana Bolková, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Hana Bolková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

7.11.2016

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.12.2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.12.2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

webdesign by Lewest.cz