Školní družina a NP Nabídka kroužků a nepovinných předmětů 2020/2021
  Omluvenka ze ŠD
 AKTUÁLNĚ Zápisní lístek do ŠD - hlavní prázdniny
 AKTUÁLNĚ Zápisní lístek do ŠD - ředitelské volno 28-30.6.2021
Sport Přihláška LVK I.stupeň a Pokyny k LVK
  Přihláška LVK II.stupeň a Pokyny k LVK
   
Další formuláře Přihláška do školního klubu
  Žádost o částečné uvolnění z předmětu
  Žádost o úplné uvolnění z předmětu
  Žádost o uvolnění z výuky - rekreace
Koronavir ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

 

webdesign by Lewest.cz