Školní družina

V naší školní družině se děti nenudí. Paní vychovatelky nabízí dětem různé činnosti z výtvarné, pracovní, pohybové, literární a hudební. Máme vytvořený samostatný vzdělávací program ŠD, který navazuje na Školní vzdělávací program základní školy. Školní družina je opravdovou a hodnotnou součástí naší školy, kde jen děti nehlídáme, než přijdou rodiče ze zaměstnání domů. 

 

Školní družina - tel. 606 643 673 nebo kancelář školy 388 385 922

Školní družina - vychovatelky

 

 1. oddělení - Helena Brychová

 2. oddělení - Eva Rathovská

 3. oddělení - Dana Reitingerová

 4. oddělení - Ilona Kunešová

 

Provoz ŠD

  • Kapacita školní družiny (4. oddělení) umožňuje každodenní docházků všech přihlášených žáků od 1. do 5. ročníku!
  • Provoz denně od 6.30 do 16:30.
  • Ranní družina dle zájmu a individuálního přihlášení.

 

Školní družina - Vnitřní řád

Pro žáky školní družiny (ŠD) platí společná ustanovení tohoto Školního řádu, vnitřní řád upravuje zejména provoz a vnitřní pravidla školského zařízení.

 

webdesign by Lewest.cz