V naší školní družině (dále ŠD) se děti nenudí. Paní vychovatelky nabízí dětem různé činnosti z výtvarné, pracovní, pohybové, literární a hudební výchovy. Máme vytvořený samostatný vzdělávací program ŠD, který navazuje na Školní vzdělávací program základní školy. Školní družina je opravdovou a hodnotnou součástí naší školy, kde jen děti nehlídáme, než přijdou rodiče ze zaměstnání domů. 

Školní družina - tel. 606 643 673 nebo kancelář školy 388 385 922

Školní družina - vychovatelky:

 1. oddělení - Helena Brychová

 2. oddělení - Eva Rathovská

 3. oddělení - Lenka Škopková

 4. oddělení - Dana Reitingerová - Montessori, tel. 724 158 667

 5. oddělení - Pavla Malá - Montessori

 Provoz ŠD:

  • Kapacita školní družiny (5 oddělení) umožňuje každodenní docházků všech přihlášených žáků od 1. do 5. ročníku!
  • Provoz denně od 6.00 do 16:30.
  • Ranní družina dle zájmu a individuálního přihlášení.

Do ŠD dochází pouze žáci přihlášeni Zápisním lístkem - Zápisní lístek

Poplatek ŠD: 200,- Kč měsíčně, platba po obdržení VS na účet č.15334281/0100 ve dvou splátkách:                                     

1. termín za období září - prosinec : 800,- Kč do konce listopadu                                                                                

2. termín za období leden – červen: 1200,- Kč do konce dubna      

Dítě, které bude přihlášené pouze do ranní ŠD, platí 100,- Kč měsíčně.                                                

Vrácení poplatku za ŠD lze pouze při řádném odhlášení dítěte ze ŠD (formulářem Odhláška ze ŠD) a v mimořádných případech (dlouhodobá nemoc,…) po individuální domluvě s vedením školy. (Odhlášením ze ŠD se nemyslí jednodenní nebo vícedenní absence žáka v ŠD).

Odhlášení ze školní družiny - k ukončení pravidelné denní docházky do školní družiny a to buď do konce daného školního roku, nebo při dlouhodobé absenci, slouží k odhlášení žáka z docházky do školní družiny formulář Odhláška ze ŠD. Vyzvednout si ho můžete u vychovatelky ŠD nebo si ho stáhnout na webových stránkách školy (v záložce Školní družina). Při opětovném přihlášení žáka, musí zákonný zástupce opět vyplnit zápisní lístek do ŠD.

Vyzvedávání dítěte - z důvodu zákazu vstupu cizích osob do budovy školy lze vyzvedávat dítě pouze na zazvonění zvonkem ŠD u hlavního vchodu.

Uvolnění dítěte z činnosti ŠD - v případě, že zákonní zástupci potřebují uvolnit žáka ze ŠD mimo běžný čas odchodu, je potřeba tuto skutečnost sdělit vychovatelkám školní družiny písemnou formou v dostatečném předstihu. Bez písemného dokladu nemůže být žák ze školní družiny puštěn. O uvolnění žáka ze ŠD lze požádat příslušným formulářem, který vydává vychovatelka ŠD nebo si ho lze stáhnout na webových stránkách školy (v záložce Školní družina),. Lze požádat i ručně psanou žádostí.  Na telefonickou žádost zákonného zástupce nemůžeme brát zřetel.

Vyzvedávání dítěte - po obědě do 13:30 hodin. Následně pak po návratu z vycházky, kdykoliv mezi 15.00 – 16.30.

Několik doporučení na zvážení rodičů: převlečení do přírody – v podepsaném látkovém sáčku, možnost vlastního hrnečku na pití, svačinu na odpoledne.                      

Pro žáky školní družiny platí společná ustanovení Školního řádu.

 
 

webdesign by Lewest.cz