Tvoříme v Prachaticích školu, ve které vychováváme a vzděláváme děti ve svobodné, samostatné a zodpovědné osobnosti, které mají respekt a úctu k druhým lidem, a cítí zodpovědnost ke své zemi a celému světu.

Naším cílem je škola, ve které rostou děti i dospělí.

Našimi nejvyššími hodnotami je svoboda, bezpečí, pokora, úcta k lidem a přírodě, osobní rozvoj a společný směr.

Chceme školu, ve které bude dospělým i dětem dobře.

 

Naší vizí je Montessori kroužek pro děti od jednoho roku do tří let, třída MŠ pro 20 dětí, Klubík – zájmové vzdělávání pro 20 předškolních dětí, tři třídy v každém trojročí s 21 žáky v každém ročníku, tedy 40 dětí od 3 do 6 let a 189 žáků od 1. do 9. třídy.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Žák, který v 9. ročníku vychází z Montessori Prachatice

- je svobodná, zodpovědná a samostatná osobnost, která respektuje svobodu druhých lidí a je ohleduplná i k životnímu prostředí

- zná svoje vlohy a nadání a umí ocenit vlohy a nadání druhého člověka

- ví, kde je jeho místo v kolektivu (a posléze ve společnosti) a dokáže pomoct těm, kteří to potřebují

- umí formulovat své myšlenky, vhodnými slovy obhájit svůj názor stejně jako vyslechnout a respektovat názor druhého

- umí si práci či problém analyzovat, navrhnout postup, naplánovat jednotlivé kroky, vyhodnotit, ohodnotit, prezentovat ostatním, ale také pomoct s řešením jiným lidem

- umí být sám sebou, sám se sebou, ale také spolupracovat a komunikovat s jinými lidmi

- naplňuje výstupy RVP a ŠVP především v oblasti kompetencí a umí je aplikovat v dalším studiu i v životě

- ctí svůj rodný jazyk a kulturní tradice svého národa, ale dokáže ctít kulturní tradice i jiných národů a domluvit se v anglickém jazyce

 

 

 

 

webdesign by Lewest.cz