18.05.2023

Výzva Linky bezpečí

Více informací
18.05.2023

Nárůst psychických onemocnění u dětí

Více informací
05.04.2019

Dopis školní preventistky rodičům

Vážení rodiče, věnujte, prosím, pozornost následujícímu upozornění. Děkujeme.

Více informací
Všechny aktuality
 

Školní metodik prevence

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty:

Mgr. Erika Postlová - pro 1. stupeň, e-mail: postlovaer@narodka.cz

Mgr. Jana Klímová - pro 2. stupeň, e-mail : klimova@narodka.cz

Konzultační hodiny: Mgr. J.Klímová - pondělí - 13.00 – 14.00

Rodiče mohou vyhledat pomoc metodika prevence v případech problémových projevů chování žáků, násilí, zneužívání návykových látek, šikany apod. kdykoli po telefonické domluvě , tel. 388 385 922.

Školní preventivní tým:

Mgr. Hana Bolková – ředitelka školy

Mgr. Renata Sýkorová – zástupkyně ředitele

Mgr. Dana Vávrová – výchovný poradce

Mgr. Erika Postlová – školní metodik prevence pro 1. stupeň

Mgr. Jana Klímová – školní metodik prevence pro 2. stupeň

  

Náplň práce školního metodika prevence

- tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

- realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

- monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika

- poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů

- koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky

- spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků

- poskytování informačních a metodických materiálů

- aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

 

webdesign by Lewest.cz