Montessori školička funguje pod různými názvy od září 2013. Na úplném začátku byly pouhé čtyři děti s jednou průvodkyní na dva dny v týdnu. V té době se jednalo o kroužek školy. Postupně se zájem navyšoval, rok 2014 se již třída zaplnila počtem 15 dětí a průvodkyně byly dvě, školička fungovala čtyři dny v týdnu. Zájem stále stoupal, od října 2017 se po boku Montessori školičky vytvořila i Dětská skupina Montessori s 20 dětmi.

Dětská skupina při ZŠ Národní vznikla 1.10.2017 díky dotaci MPSV výzvy OP Z č. 132. Je určena 20 dětem od 3 do 6 let. O děti se starají 3 vyškolené pečující osoby.

Provozní doba je pondělí - pátek od 7:00 do 16:00 hodin.

Školkovné činí 450,- Kč měsíčně (částka odpočitatelná z daňového základu), dále rodiče přispívají částkou 1350,- Kč měsíčně ve formě daru zapsanému spolku Bezinka - Montessori škola. Děti obědvají ve školní jídelně, kde jsou pro ně připraveny speciální nižší stoly a židle. V přípravě dopoledních a odpoledních svačin se střídají rodiče. 

Děti jsou vedeny v duchu principů pedagogiky Marie Montessori. Dětem je několkrát týdně k dispozici anglicky mluvící asistentka. Děti každý druhý týden navštěvují Domov Matky Vojtěchy. Každé dopoledne minimálně 2 hodiny a podle možností i odpoledne tráví děti za každého počasí venku.

Více informací: Bc. Petra Prixová (606 144 437)

 

webdesign by Lewest.cz