Název projektu:                  Vybudování dětské skupiny na ZŠ Prachatice, Národní 1018     

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006844

Doba realizace projektu:      1. říjen 2017 – 30. září 2019

Výše dotace:                             4 660 014,- Kč

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_132 s názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Prachatice. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Prachaticích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

 Vznikne dětská skupina o kapacitě 20 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Rozhodnutí o poskytnutí projektu

Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře

 

webdesign by Lewest.cz