Název projektu:                  Vybudování dětské skupiny na ZŠ Prachatice, Národní 1018     

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014089

Doba realizace projektu:      1. říjen 2019 – 31. březen 2022

Výše dotace:                            5 519 280 Kč

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_132 s názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Prachatice. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Prachaticích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

 Vzniklá dětská skupina o kapacitě 20 míst bude ve svém provozu pokračovat.https://www.lewest.cz/_files/f657/files/montessori/vyrozumni_o_schvaleni_101_0014089.pdf

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

Rozhodnutí o poskytnutí projektu

Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře

Rozhodnutí o poskytnutí projektu na prodloužení provozu DS 

 

webdesign by Lewest.cz