O nás

Máte-li se rozhodnout, potřebujete mít si z čeho vybrat. Svobodná volba a možnost výběru je základní myšlenkou demokracie. Jako si vybíráme svého kadeřníka, svého lékaře, co budeme jíst, co číst, vybíráme si i způsob života pro sebe. Máme-li děti, vybíráme pro ně to správné školské zařízení, ten správný způsob výuky a výchovy.

Montessori v době distanční výuky a Montessori mateřská škola:

 Video zde

Nové video o Montessori (duben 2019):

My nabízíme Montessori pedagogiku.

Není to pedagogika jediná ani nejlepší ze všech.  Je to jedna z možností k výběru.

Montessori třídy na Základní škole Národní v Prachaticích jsou součástí této školy. Škola Národní tedy nabízí třídy "klasické" a třídy Montessori. Výuka v Montessori třídách podléhá ŠVP školy, penzum učiva je tedy ve všech ročnících stejné, ať jde o třídy běžné či třídy s Montessori výukou. Děti se budou tímto způsobem vzdělávat celý první stupeň, poté budou přecházet na druhý stupeň či víceletá gymnázia.

Děti v těchto třídách dochází ke stejnému cíli jinou cestou. Učí se například v tzv. blocích, hodnoceny jsou slovně s důrazem na sebehodnocení, pracují především projektově, svou práci si často vybírají samy. 

Co umí?

Umí si věci zařídit, zeptat se, když neví, sehnat odpovědi na otázky. Ví, kde najdou pomoc, když potřebují. Umí si naplánovat práci, pracují, protože je to baví nebo protože je to potřeba udělat, tedy ne kvůli známce. Dokáží se rozhodnout, co potřebují udělat, dokážou si zadat domácí úkoly. Umí perfektně vyjádřit svůj názor, povídat na daná témata, sehnat a utřídit informace. Hodně čtou, protože čtou, co je baví. Umí diskutovat a přemýšlet o problémech. Umí pracovat samy, ve dvojici i v kolektivu, protože to zažívají denně mnohokrát. Umí se dohodnout nebo alespoň hledají způsoby, jak to udělat.

 

Kurikulum pro rodiče a žáky

Kurikulum pro rodiče a žáky

 

webdesign by Lewest.cz