Třídy

První Montessori třída na ZŠ Prachatice Národní byla otevřena 1.9. 2013. Za podpory mnoha sponzorů především firmy Memfis se mohlo začít osm dětí (šest prvňáků a dva druháci) vzdělávat podle pedagogiky Marie Montessori.

ZŠ Národní se tak stala jedinou státní plně organizovanou školou v Jihočeském kraji, která svým žákům nabízí toto alternativní vzdělávání. V dalším školním roce přibyly děti do stávající třídy, vzniklo tak klasické Montessori trojročí.

Díky stoupajícímu zájmu byly postupně otevřeny tři třídy prvního stupně a od školního roku 2018/2019 pokračují první děti i na druhém stupni. Naší vizí je mít při plné naplněnosti dvě třídy prvního trojročí – 1. - 3. ročník, každou pro 21 žáků, dále dvě třídy druhého dvojročí (trojročí) – 4. - 5. ročník se spolupracující šestou třídou, na druhém stupni pak 7. - 9. ročník. V každém ročníku bude mít šanci se vzdělávat 14 dětí.

Anglický jazyk se u nás děti učí už od předškolního věku s anglicky mluvící asistentkou. Rodiče přispívají na nadstandardní pomůcky a vybavení tříd částkou 9000,- Kč ročně formou daru zapsanému spolku. Pokud uvažujete o zapsání svého dítěte do Montessori třídy, nebo Vás tento způsob vzdělávání zajímá, neváhejte nás kontaktovat a po předchozí domluvě kdykoliv navštívit.

 

webdesign by Lewest.cz