Vážení rodiče,

pokud bude Vaše dítě odcházet ze školní družiny v jiném čase, či s jinou osobou, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít pro vychovatelku ŠD písemný souhlas zákonného zástupce. Tento musí obsahovat jméno žáka, datum konkrétního dne s časem odchodu a podpis zákonného zástupce.

Dítě nelze uvolnit na telefonickou žádost, ani zprávou SMS (připomenutí tohoto opatření je i na základě výskytu podvodu s omluvenkami na mobilním telefonu dětmi). Uvolnění dítěte telefonicky není v souladu se šk. řádem a nebude umožněno z bezpečnostních důvodů.

 

 

Zápisní lístek do ŠD
Omluvenka ze ŠD
Přihláška do kroužků školy
Odhláška ze ŠD

 

 

webdesign by Lewest.cz