Otevřené kroužky v roce 2019/20120

Nabídka kroužků 2019/2020
PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKŮ A NEPOVINNÉHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ

Kroužky

Vedoucí

Určeno pro

Poplatek za rok

Dovedné ruce (út 15.00)

p. Rathovská

1.-3. ročník

600 Kč

Výtvarný (út 15.00)

p. Škopková

1.-5. ročník

600 Kč

Sportovní hry (st 15.00) - dívky

p. Brychová

1.-3. ročník

600 Kč

Sportovní hry (po 13.25) - hoši

Mgr. J.Frnoch

4.-5. ročník

600 Kč

Sportovní hry (st 13.25) - hoši

Mgr. J.Frnoch

1.-3. ročník

600 Kč

Basketbal 

Mgr. L.Dvořák

6.-9.. ročník

600 Kč

Dopravní výchova

Mgr. L.Dvořák

4.-6. ročník

600 Kč

OVOV–příprava na sportovní soutěže (út 15.20-16.30)

Mgr. J.Frnoch

4.-9. ročník

zdarma

Píšťalka – pokročilí  (út 13.30-14.30)

Mgr..Schneiderová

1.stupeň

600 Kč

Zpěváci a muzikanti (út 14.00)

Mgr. M.Zíková

1.-5. ročník

600 Kč

Malý zpěváček (st 13.15)

Mgr.I. Mikešová

1.-5. ročník

600 Kč

Dramatický kroužek (út 14.00)

Mgr. D.Zánová

1.-5. ročník

600 Kč

Ruční práce

Ing. H.Hynek

6.-9. ročník

600 Kč

Anglická konverzace při výtvarné výchově (út 14.00)

Davis Sherri

5.-9. ročník

600 Kč

Německý jazyk pro začátečníky

Mgr. V.Batystová

3.-4 ročník

1. pol. zdarma 2.pol. 300,-Kč

Německý jazyk – Dva jazyky jedna myšlenka

(čt 13.00-14.30)

Mgr. H.Bolková,

Mgr. V.Batystová

R. Plőchinger

5. ročník

1. pol. zdarma 2.pol. 300,-Kč

Rybolovná technika (út 17.00-19.00)

p. Rieger

1.-9. ročník

100 Kč

Rybářský kroužek - začátečníci (st 16.00)

p. Rieger

1.-9. ročník

100 Kč

Kroužek řečových dovedností - logopedick á cvičení

(po 14.00), pro Montessori 1. st. (čt 14.00)

Mgr. D.Zánová

I.stupeň

600 Kč

Rybářský kroužek – pokročílí (st 17.00)

p.Rieger

1.-9. ročník

100 Kč

Bezinka pro nejmenší (pá 9.30-11.30)

Mgr. Jakubcová

1-3 roky

1 200 na rok

 

 

webdesign by Lewest.cz