Zpět

zpráva z 29. týdne

Tento týden proběhl podle plánu (prezentace, rozcvička, věta týdne, přepis, dějepisná okénka). Zvládli jsme si napsat malé opakování z matematiky a z Evropy (povrch, vodstvo). Šesťáci ukončili povídání o Asii. Ve čtvrtek nás navštívil pan Lumír Vozábal, který nám povídal o minerálech a horninách. V poznávačce se seznamujeme s jarními květinami. Páteční den patřil tvoření a hudební chvilce.

Přejeme pohodový jarní víkend Zdenka a Lenka

 

AJ/4  Čtvrťáci se intenzivně věnovali opakování gramatiky, ať už s pomůckou, ústně, s pomocí průvodce i spolužáků. Povídali jsme si o tom, co děti dělají vždy, občas, někdy a nikdy. Také o tom, co bychom měli, neměli, museli nebo nesměli dělat, navzájem jsme si udělovali rady. Některým se to již dost daří, jiní stále tápají v tom, jak správně postavit větu. Martinka

AJ/5  Páťáci si tento týden zopakovali jednotlivé chody, které si můžeme objednat v restauraci (předkrm, hlavní jídlo atd.). Sledovali druhé video 6. lekce a naučili se nové pojmy (mléčné produkty, cukr, sůl ad.). Procvičili si modální slovesa ve větách. Online setkání se švédskými dětmi bylo odloženo na příští středu. Děti si mají do příštího úterý připravit 3 věty o jimi vybraném místě a poslat fotografii místa (na email "triskovaja@narodka.cz", případně na telefon). Jana

AJ/6  Šesťáci pracují s vyjádřením právě probíhajícího děje (přítomný čas průběhový). Pracujeme hlavně s tvořením otázek (správný slovosled, použití tázacích slov). Zabývali jsme se také slovesnými vazbami. Děti samy vytvářely vazby slovesa s podstatným jménem, práce jim šla dobře od ruky. Příští týden je čeká test (slovíčka 4A-C, gramatika 4A-B) + budou odevzdávat měsíční plán za březen. Větu týdne splnil jen málokdo :-(. Hezké dny. Helena   

webdesign by Lewest.cz