Zpět

29.týden 18.-22.3.2024

 

29. týden

18.–22.března

1. blok

2. blok

3. blok

PONDĚLÍ

Sněm, aktuality

 

9:30

5.r. – desetinná čísla –zápis, čtení – 1. skupina - Martina

6.r.- konstrukce trojúhelníku ze tří stran– 1. skupina - Iva

 

10:00

5.r. – desetinná čísla – zápis, čtení – 2. skupina - Martina

6.r.- konstrukce trojúhelníku ze tří stran – 2. skupina - Iva

Dějepisné okýnko

s Ivou 5. ročník

s Martinou 4. ročník

 

 

 

 

ÚTERÝ

 

9:00

Převody jednotek času - 4.r., 1. skupina, Zdenka

Tělesa – 5.r. – 1. skupina ,Iva

Práce s desetinnými čísly – 6.r. – Chameleoni a Nirvána– Martina

 

9:45

Převody jednotek času - 4.r., 2. skupina,  Zdenka

Tělesa – 5.r. – 2. skupina, Iva

 

11:00

Desetinná čísla - zaokrouhlování – 5.ročník z Atlantidy - Martina

 

 

 

 

Práce s desetinnými čísly – 6.r. – Atlantida – Martina

 

STŘEDA

Malé opakování Ma *

 

 

 

 

11:00

Asie . prezentace, Indie – dokončení, uzavření

Desetinná čísla - zaokrouhlování – 5.ročník  Chameleoni a Nirvána - Martina

 

 

ČTVRTEK

Chemie

- prezentace: Sofia/Daryna, Anežka

- pokračování testu (koncentrace, podílový zlomek), vhodné doplnit poznámky!!!

- prvky (periodická tabulka)

Kameny - odborník

Příroda – prezentace

 

PÁTEK

Hv,Vv, 

 

Věta týdne                                                   Rozcvička

 5.r. - přepsat do pouček zájmena - druhy

Přepis - 4.r – podstat. jmena,      5. ročník – přepis – zájmena , druhy                    6.r. – tečka za řadovou číslovkou, dva, oba

 

Výrobky – dokončení a prezentace

 

Malé opakování Ma

4.ročník – písemné dělení, obsah čtverce a obdélníku (ČTO 18 – 28)

5. ročník – písemné dělení dvojciferným dělitelem, převody jednotek obsahu

6. ročník – osová souměrnost, 

webdesign by Lewest.cz