Zpět

zpráva z 28. týdne

Dvacátý osmý týden byl pestrý. Nastavili jsme si plán na měsíc březen. Zvládli jsme větu týdne, rozcvičku a kartičky. Seznámili jsme se s dalšími novými tématy - čtvrťáci se slovesným způsobem a převody jednotek, páťáci s druhy zájmen a desetinnými čísly, šesťáci s přídavnými jmény ovi/ovy a úhly trojúhelníku. Každé pondělí budeme mít čtvrťáci a páťáci dějepisná okénka, ve kterých si přiblížíme české dějiny. Čtvrteční chvilka pro přírodu nám připravila téma litosféra, zvětrávání, nerosty a fosilní paliva. Měli jsme také anglické okénko o přírodě, kde jsme si rozšiřovali slovní zásobu, jež se nám bude hodit ke splnění anglického listu do knížečky. V pátek nás navštívila paní Šárka Polatová, která pro nás měla připravené povídání o komiksu, který si každý zkusíme vytvořit vlastní.

Přejeme krásný víkend Zdenka a Lenka

 

AJ/4  Čtvrťáci se v tomto týdnu věnovali opakování frekvenčních příslovcí, nových slovíček i staré slovní zásoby. Někteří k tomu měli i prezentaci nové gramatiky a učili se poradit ostatním. Ve čtvrtek měly děti vstup v angličtině v návaznosti na labyrint světa, ve kterém se zabývají živou a neživou přírodou. Martinka

AJ/5  Páťáci tento týden psali test na 5. lekci. Většině se velmi podařil. Diskutovali jsme o naší spolupráci se švédskou školou Montessori Mondial, s nimiž se znovu setkáme online příští středu. Úkolem bude představit naše město. Děti si vybraly různá místa ve městě. Prosím, aby prostřednictvím rodičů poslaly foto daného místa (na email "triskovaja@narodka.cz") a připravily si 2-3 věty o tomto místu (do sešitu). Jana

AJ/6  Šesťáci pracují s vyjádřením právě probíhajícího děje (přítomný čas průběhový), procvičují vytváření tvarů sloves s koncovkou – ing a opakují slovní zásobu (slovesné vazby, hudební nástroje). PS-U4A/B, str.: 48-51. Hezký víkend. Helena

webdesign by Lewest.cz