22.03.2023

2.setkání s předškoláky 30.3.2023

Den otevřených dveří 3.4. a 4.4.

Více informací
17.03.2023

Bílá noc

Celomontessori projekt na téma BÍLÁ NOC.

Více informací
14.03.2023

Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2023-2024

14. - 15.4. 2023

Online zápis od 5.4.2023

 

Více informací
Všechny aktuality
 

Tradiční akce naší školy:

Kromě běžné výuky organizuje škola pro své žáky další školní i mimoškolní aktivity:

 • výlety a exkurze s různým zaměřením
 • návštěvy divadel, kina nebo hudebních vystoupení
 • dny otevřených dveří
 • setkávání s předškoláky
 • adaptační kurzy 
 • zájmové kroužky
 • zábavné a vzdělávací akce
 • sportovní akce (výuka plavání, školní, okresní a krajské olympiáda, fotbalové, florbalové basketbalové turnaje, přespolní běh, plnění OVOV na všech úrovních, Drakiáda, Den matek)
 • kulturní akce (Vánoční trhy a koncerty, Rozloučení s deváťáky, Školní akademie, Den matek, Vystoupení v Domově seniorů, Zpívání vánočních koled)
 • sběr starého papíru a hliníku na podzim a na jaře
 • letní tábor ŠD
 • společenský večer školy
 
1 2 3 4 5 6 ...

webdesign by Lewest.cz