Projekt podpořený v rámci Výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP s názvem „Vzděláváme společně“ (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202) je realizován ve spolupráci s prachatickými základními školami, mateřskou školou a Městskou knihovnou Prachatice. Projekt řeší problematiku podpory a rozvoje klíčových kompetencí cílových skupin - žáků ZŠ včetně žáků se SVP a dětí v MŠ, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním a zájmovém vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím propojování formálního a neformálního vzdělávání, společnou tvorbou a ověřováním 5 nových vzdělávacích programů, podpořit rozvoj klíčových kompetencí jednotlivců z těchto cílových skupin a prohloubit a upevnit dlouhodobou spolupráci mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání na Prachaticku. Předpokládaný harmonogram projektu: 6/2018 – 5/2021

Předpokládaný rozpočet projektu: 8 549 875,75 Kč

Nositel záměru: MAS Šumavsko, z. s.

Partneři s finanční účastí: ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 ZŠ Prachatice, Národní 1018 ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka 240 ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka 387 Mateřská škola Prachatice Městská knihovna Prachatice

Podzim 2019

MAS Šumavsko pomáhá školám se vzděláváním i s vybavením
Místní akční skupina Šumavsko připravila projekt Vzděláváme společně. Více se o něm dozvíte v reportáži. Navštívíme Malenice, kde MAS Šumavsko sídlí, a Prachatice. Konkrétně MŠ Skalka, ZŠ Zlatá stezka 387 a Městskou knihovnu Prachatice.

REPORTÁŽ

Jaro 2019

Vybavení dětí pro jejich vzdělávání

V rámci tvorby vzdělávacích programů pro děti mateřských a základních škol na Prachaticku byl pořízen sedací nábytek, počítače, tablety a interaktivní tabule. Děti se tak mohou za pomoci tohoto vybavení vzdělávat v příjemném neformálním prostředí. Projekt, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202, je spolufinancován Evropskou unií z OP Výzkum vývoj a vzdělávání. Spolupracujícími subjekty jsou MAS Šumavsko, z. s., Městská knihovna Prachatice, základní školy a mateřská škola v Prachaticích.

Podzim 2018

Zdeňka Študlarová, výtvarnice a ilustrátorka mnoha napínavých dětských příběhů či pohádek přislíbila účast na přípravě a tvorbě 5 vzdělávacích programů pro děti mateřských a základních škol na Prachaticku. Vzdělávací programy ožijí pomocí pejska Vavříka, který vždy najde správnou stopu a společně s dětmi najde cíl. Tyto vzdělávací programy mohou být následně použity i v jiných regionech naší republiky. Na jejich tvorbě se podílejí pedagogové prachatických základních škol, mateřských škol a pracovníci městské knihovny ve spolupráci s organizací MAS Šumavsko, z.s.. Společným projektem s názvem Vzděláváme společně chtějí rozšířit vzájemnou spolupráci a zpestřit nabídku vzdělávacích aktivit pro své žáky.

 

webdesign by Lewest.cz