Projekt podpořený v rámci Výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP s názvem „Vzděláváme společně“ (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202) je realizován ve spolupráci s prachatickými základními školami, mateřskou školou a Městskou knihovnou Prachatice. Projekt řeší problematiku podpory a rozvoje klíčových kompetencí cílových skupin - žáků ZŠ včetně žáků se SVP a dětí v MŠ, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním a zájmovém vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím propojování formálního a neformálního vzdělávání, společnou tvorbou a ověřováním 5 nových vzdělávacích programů, podpořit rozvoj klíčových kompetencí jednotlivců z těchto cílových skupin a prohloubit a upevnit dlouhodobou spolupráci mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání na Prachaticku. Předpokládaný harmonogram projektu: 6/2018 – 5/2021

Předpokládaný rozpočet projektu: 8 549 875,75 Kč

Nositel záměru: MAS Šumavsko, z. s.

Partneři s finanční účastí: ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 ZŠ Prachatice, Národní 1018 ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka 240 ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka 387 Mateřská škola Prachatice Městská knihovna Prachatice

Podzim 2020


 

 

Podzim 2019

MAS Šumavsko pomáhá školám se vzděláváním i s vybavením
Místní akční skupina Šumavsko připravila projekt Vzděláváme společně. Více se o něm dozvíte v reportáži. Navštívíme Malenice, kde MAS Šumavsko sídlí, a Prachatice. Konkrétně MŠ Skalka, ZŠ Zlatá stezka 387 a Městskou knihovnu Prachatice.

REPORTÁŽ

 

Jaro 2019

Vybavení dětí pro jejich vzdělávání

V rámci tvorby vzdělávacích programů pro děti mateřských a základních škol na Prachaticku byl pořízen sedací nábytek, počítače, tablety a interaktivní tabule. Děti se tak mohou za pomoci tohoto vybavení vzdělávat v příjemném neformálním prostředí. Projekt, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202, je spolufinancován Evropskou unií z OP Výzkum vývoj a vzdělávání. Spolupracujícími subjekty jsou MAS Šumavsko, z. s., Městská knihovna Prachatice, základní školy a mateřská škola v Prachaticích.

 

Podzim 2018

 

Zdeňka Študlarová, výtvarnice a ilustrátorka mnoha napínavých dětských příběhů či pohádek přislíbila účast na přípravě a tvorbě 5 vzdělávacích programů pro děti mateřských a základních škol na Prachaticku. Vzdělávací programy ožijí pomocí pejska Vavříka, který vždy najde správnou stopu a společně s dětmi najde cíl. Tyto vzdělávací programy mohou být následně použity i v jiných regionech naší republiky. Na jejich tvorbě se podílejí pedagogové prachatických základních škol, mateřských škol a pracovníci městské knihovny ve spolupráci s organizací MAS Šumavsko, z.s.. Společným projektem s názvem Vzděláváme společně chtějí rozšířit vzájemnou spolupráci a zpestřit nabídku vzdělávacích aktivit pro své žáky.

 

 

webdesign by Lewest.cz