Název projektu: Vytvoření nových pracovních pozic na ZŠ Národní, Prachatice

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011093

Doba realizace projektu: 1. únor 2021 – 30. červen 2023

Výše dotace: 3.094.171 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost)

Cílem projektu je podpořit zaměstnanost v regionu Prachatice vytvořením pracovních příležitostí pro vybrané osoby ze znevýhodněných skupin místního obyvatelstva (uchazeči/zájemci o zaměstnání, zejména vracející se po mateřské/rodičovské dovolené, osoby ve věku nad 50 aj.)

V rámci projektu budou vytvořena 3 pracovní místa v ZŠ Prachatice, Národní 1018, a to pozice asistentů pedagoga v Montessori třídách. Pracovníci si v projektu zvýší či nově získají odpovídající kvalifikaci.

 

webdesign by Lewest.cz