Název projektu:         Vybudování přírodovědné učebny na I. st

Registrační číslo:      CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011622

 

Projekt je podpořen v rámci 8. výzvy MAS Šumavsko – IROP – Vybavení a modernizace učeben.

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Místní akční skupina MAS Šumavsko působí od roku 2004 na jihočeském území Prachaticka, Vimperska, Vlachovobřezska, Čkyňska a Vacovska. Cílem MAS je maximální využití potenciálu jihočeského území a zajištění trvale udržitelného rozvoje tohoto území s ohledem na ekologické principy.

Více informací o MAS Šumavsko naleznete zde: http://www.massumavsko.cz/

Z 8. výzvy MAS Šumavsko bylo podpořeno vybudování odborné učebny přírodovědných předmětů pro I. stupeň Základní školy Prachatice, Národní 1018

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek výuky na ZŠ Národní, a to vybudováním odborné učebny přírodovědných předmětů zejména pro I. stupeň školy, včetně pořízení výukového IT vybavení, mikroskopů a vybavení pro badatelskou výuku v terénu a souvisejícími drobnými stavebními úpravami.

Projekt je realizován s cílem dalšího rozvoje klíčových kompetencí žáků školy v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Nová učebna vytvoří podmínky pro badatelsky orientované vyučování a naváže zároveň na již realizovaný projekt, jehož cílem bylo zavedení badatelsky orientovaného učení u žáků II. stupně.

 

Projekt je podpořen v rámci 8. výzvy MAS Šumavsko – IROP – Vybavení a modernizace učeben.

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

TISKOVÁ  ZPRÁVA 1.9.2019

Základní škola Prachatice, Národní 1018 požádala o podporu v rámci 8. výzvy MAS Šumavsko – IROP – Vybavení a modernizace učeben. Projekt je schválen k realizaci. Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program).

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů především pro žáky I. stupně Základní školy Prachatice, Národní 1018, podnícení a rozvoj jejich kreativity a jejich větší zapojení do výuky formou badatelské výuky. Cíle dosáhneme prostřednictvím vybudováním odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů žáků prvního stupně základní školy. Tato učebna vytvoří podmínky pro badatelsky orientované vyučování a naváže tak na předchozí projekt, jehož cílem bylo zavedení badatelsky orientovaného učení u žáků II. stupně. Tento projekt prioritně cílí na žáky I. stupně a přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd a zároveň práce s digitálními technologiemi, které jsou součástí projektu.

 TISKOVÁ  ZPRÁVA BŘEZEN 2020

Z 8. výzvy MAS Šumavsko bylo podpořeno vybudování odborné učebny přírodovědných předmětů pro I. stupeň Základní školy Prachatice, Národní 1018. Učebna vznikla přestavbou dvou kabinetů a je vybavena moderními digitálními technologie-mi. Žáci mají k dispozici osobní počítač, dataprojektor a plátno. Pro lepší možnost práce ve skupinách jsme pořídili ještě notebook. Nejmenší živé organismy kolem nás mohou děti pozorovat ve dvou digitálních mikroskopech. Po napojení na počítač a dataprojektor mohou všichni vidět práci ostatních. Nezůstali jsme však ani zdaleka jen u digitálních technologií. Do učebny jsme zakoupili také terárium pro mravence. Děti se lépe seznámí s jejich životem. Další součástí vybavení učebny je kancelářský vermikompostér. Děti do něj mohou odhazovat slupky od ovoce či zeleniny a další biologicky rozložitelný odpad. Přímo ve třídě mohou pozorovat práci žížal. Mimo jiné získávají kompost, který použijí na hnojení pokojových rostlin, které jsou nedílnou součástí učebny.Pro lepší seznámení s živou přírodou kolem nás mají děti k dispozici lupy a různé atlasy. Jedná se jak o atlasy rostlin, tak živočichů. Veškeré pomůcky a přírodniny jsou uloženy ve velkých skříních, které rozzářily přilehlou chodbu.                                              

 

webdesign by Lewest.cz