Název projektu:         Vybudování přírodovědné učebny na I. st

Registrační číslo:      CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011622

 

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek výuky na Základní škole Prachatice, Národní 1018, a to vybudováním odborné učebny přírodovědných předmětů zejména pro I. stupeň školy, včetně pořízení výukového IT vybavení, mikroskopů a vybavení pro badatelskou výuku v terénu a souvisejícími drobnými stavebními úpravami.

Projekt je realizován s cílem dalšího rozvoje klíčových kompetencí žáků školy v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Nová učebna vytvoří podmínky pro badatelsky orientované vyučování a naváže zároveň na již realizovaný projekt, jehož cílem bylo zavedení badatelsky orientovaného učení u žáků II. stupně.

 

 

webdesign by Lewest.cz