Grantový projekt z operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 
Registrační číslo projektu
  CZ.1.07/1.1.10/02.0041
Název projektu
Interaktivní výukou ke klíčovým kompetencím na
I. stupni Základní školy Prachatice, Národní 1018
Číslo prioritní osy
7.1
Oblast podpory
7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu
1.12. 2009
Datum ukončení realizace projektu
31.3. 2012
 
 
 
Grantový projekt z operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.2.15/01.0012   
Název projektu
Šance pro všechny
Oblast podpory
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami, globální grant Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Jihočeském kraji II.
Celkové období realizace projektu
07/2012 – 12/2014
Příjemce dotace
Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240
Partnři projektu
Základní škola Prachatice, Národní 1018
Základní škola Prachatice, Vodňanská 287
 
Grantový projekt z operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 
Registrační číslo projektu
CZ.1.07
Název projektu
Přes duhový most za vzděláním
Číslo prioritní osy
7.1
Oblast podpory
7.1.4 -  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních  školách
Datum zahájení realizace projektu
1.2.2011
Datum ukončení realizace projektu
31.7.2013
 
 

 

 

webdesign by Lewest.cz