Jméno Třídní učitel kontakt
Mgr. Batystová Věra - učitelka 3.A  batystova@narodka.cz
Mgr. Bolková Hana - ředitelka školy   bolkova@narodka.cz
Brychová Helena - vychovatelka   brychova@narodka.cz
Budišová Kateřina - asistentka    
Budišová Tereza - asistentka    
Bürgerová Pavla - asistentka    
Dejmková Lenka - asistentka    dejmkova@narodka.cz
Mgr. Dvořák Lubomír - učitel 4.A  dvorak@narodka.cz
Bc. Frídová Romana - asistentka   fridova@narodka.cz
Mgr. Frnoch Jaroslav - učitel   frnoch@narodka.cz
Pavla Malá - asistentka    malaa@narodka.cz 
Mgr. Gajdošová Eva - učitelka   gajdosova@narodka.cz
Mgr. Hronová Božena - učitelka   hronova@narodka.cz
Mgr. Hronová Jana - učitelka   hronovaja@narodka.cz
Ing. Hynek Henrieta - učitelka    hynek@narodka.cz
Kašťák Nicholas - učitel 6.B kastakvnarodka.cz
Mgr. Klímová Jana - učitelka  7.A klimova@narodka.cz
Mgr. Kněžková Klára - Speciální pedagog    knezkova@narodka.cz 
Bc. Kopsová Andrea - učitelka   kopsova@narodka.cz
Ing. Kozlová Dagmar - učitelka   kozlova@narodka.cz
Mgr. Kubičková Zdeňka - učitelka 6.M  kubickova@narodka.cz
Kunešová Ilona - vychovatelka, asistentka   kunesova@narodka.cz
Mgr. Kural Václav - učitel    8.A     kural@narodka.cz
Mgr. Mikešová Iva - učitelka  2.B  mikesova@narodka.cz
Mgr. Mrázová Marie - učitelka 9.A mrazova@narodka.cz
Bc. Nebeská Veronika - učitelka    nebeska@narodka.cz
Ondrišová Petra - asistentka    ondrisova@narodka.cz 
Mgr. Pavličíková Dana - učitelka 5.B  pavlicikova@narodka.cz
Myslíková Hana - asistentka, vychovatelka    myslikova@narodka.cz 
Rathovská Eva - vychovatelka ŠD   rathovska@narodka.cz
Mgr. Rolínková Lenka - učitelka   5.A  rolinkova@narodka.cz
Bc. Rosová Ludmila, asistentka   rosova@narodka.cz 
Seberová Zdeňka - asistentka   seberova@narodka.cz 
Mgr. Schneiderová Martina - učitelka    2.M   schneiderova@narodka.cz
Mgr. Sitterová Jana - učitelka  2.A sitterova@narodka.cz
Mgr. Sýkorová Renata - zástupkyně ředitele   sykorova@narodka.cz
Mgr. Šimková Hana - učitelka 9.B  simkova@narodka.cz
Škopková Lenka - vychovatelka ŠD   skopkova@narodka.cz
Mgr. Šťastná Eva - učitelka 3.M stastna@narodka.cz
Mgr. Tischlerová Barbora - učitelka 1.B tischlerova@narodka.cz
Mgr. Váňová Lucie - učitelka    6.A    vanova@narodka.cz
Mgr. Vávrová Dana - vých. poradkyně    vavrova@narodka.cz
Vojtová Veronika - asistentka    vojtova@narodka.cz 
Mgr. Volf Zdeněk - učitel 7.B volfzd@narodka.cz
Mgr. Zapomělová Anna   zapomelova@narodka.cz
Mgr. Zánová Dana - učitelka 3.B zanova@narodka.cz
Mgr. Zíková Martina - učitelka   8.M   zikova@narodka.cz
Mgr. Zimmermannová Vladimíra - učitelka 1.A  zimmermannova@narodka.cz
Mgr. Zítková Markéta - asistentka   zitkova@narodka.cz
     
     
Další zaměstnanci školy
Fišerová Jana účetní fiserova@narodka.cz
Holčíková Jana hospodářka školy holcikova@narodka.cz
Líbínský Miroslav školník  
Marková Božena uklizečka  
Dvořáková Bohuslava uklizečka  
Spoustová Soňa uklizečka  
Hodinová Jaroslava uklizečka  
Muchlová Miroslava uklizečka  
Pašková Pavlína uklizečka  
Ptáčková Jitka uklizečka  
Zoubková Irena Vedoucí ŠJ  
Růžičková Lenka vedoucí kuchařka  
Machníková Blažena kuchařka  
Irová Jana kuchařka  
Prokopová Jarmila kuchařka  
Mottlová Jitka kuchařka  

 

 

webdesign by Lewest.cz