Jméno Třídní učitel kontakt
Mgr. Batystová Věra - učitelka 1.A   
Mgr. Bolková Hana - ředitelka školy    
Brychová Helena - vychovatelka    
Budišová Kateřina - asistentka    
Dejmková Lenka - asistentka    
Mgr. Dvořák Lubomír - učitel  5.A    
Bc. Frídová Romana - asistentka    
Mgr. Frnoch Jaroslav - učitel    
Gaierová Kateřina - asistentka    
Mgr. Gajdošová Eva - učitelka    
Hronek Martin - asistent    
Mgr. Hronová Božena - učitelka    
Ing. Hynek Henrieta - učitelka    
Mgr. Klímová Jana - učitelka  9.B  
Mgr. Kněžková Klára - Speciální pedagog    
Ing. Kozlová Dagmar - učitelka    
Mgr. Kubičková Zdeňka - učitelka 5.M  
Mgr. Kural Václav - učitel    6.A     
Mgr. Mikešová Iva - učitelka  5.B   
Mgr. Mrázová Marie - učitelka 7.A  
Bc. Nebeská Veronika - učitelka    
Ondrišová Petra - asistentka    
Mgr. Pavličíková Dana - učitelka 3.B  
Podlešáková Hana - asistentka, vychovatelka    
Rathovská Eva - vychovatelka ŠD, asistentka    
Mgr. Rolínková Lenka - učitelka   4.B   
Bc. Rosová Ludmila, asistentka
Mgr. Schneiderová Martina - učitelka    2.M    
Mgr. Shahgulyan Narine - učitelka    
Mgr. Sitterová Jana - asistentka    
Mgr. Sýkorová Renata - zástupkyně ředitele    
Mgr. Šimková Hana - učitelka 7.B  
Škopková Lenka - vychovatelka ŠD, asistentka    
Mgr. Šťastná Eva - učitelka    
Mgr. Tischlerová Barbora - učitelka  4.A  
Mgr. Váňová Lucie - učitelka    8.A    
Mgr. Vávrová Dana - vých. poradkyně    
Vojtová Veronika - asistentka    
Mgr. Volf Zdeněk - učitel    9.A    
Mgr. Zánová Dana - učitelka 1.B  
Mgr. Zíková Martina - učitelka   6.M   
Mgr. Zimmermannová Vladimíra - učitelka 3.A  
Mgr. Zítková Markéta - učitelka  2.A   
     
     
Další zaměstnanci školy
Fišerová Jana účetní  
Holčíková Jana hospodářka školy  
Líbínský Miroslav školník  
Marková Božena uklizečka  
Dvořáková Bohuslava uklizečka  
Spoustová Soňa uklizečka  
Hodinová Jaroslava uklizečka  
Pašková Pavlína uklizečka  
Ptáčková Jitka uklizečka
Zoubková Irena Vedoucí ŠJ  
Růžičková Lenka vedoucí kuchařka  
Machníková Blažena kuchařka  
Irová Jana kuchařka  
Prokopová Jarmila kuchařka  
Mottlová Jitka kuchařka  

 

webdesign by Lewest.cz