Jméno Třídní učitel kontakt
Mgr. Batystová Věra - učitelka 1.A  batystova@narodka.cz
Mgr. Bolková Hana - ředitelka školy   bolkova@narodka.cz
Brychová Helena - vychovatelka   brychova@narodka.cz
Budišová Kateřina - asistentka    
Budišová Tereza - asistentka    
Bürgerová Pavla - asistentka    
Mgr. Dvořák Lubomír - učitel 5.A  dvorak@narodka.cz
Důrová Lenka - asistentka    
Bc. Frídová Romana - asistentka   fridova@narodka.cz
Mgr. Frnoch Jaroslav - učitel   frnoch@narodka.cz
Mgr. Hronová Božena - učitelka   hronova@narodka.cz
Mgr. Hronová Jana - učitelka   hronovaja@narodka.cz
Ilková Veronika - asistentka    
Mgr. Kaboňová Hana - učitelka 1.M  kabonovaha@narodka.cz
Mgr. Kašťák Nicholas - učitel 7.B kastak@narodka.cz
Mgr. Klimešová Helena - asistentka    
Mgr. Klímová Jana - učitelka  8.A klimova@narodka.cz
Kocumová Vladimíra - asistentka    
Bc. Kopsová Andrea - učitelka   kopsova@narodka.cz
Kováříková Lenka - asistentka    
Ing. Kozlová Dagmar - zástupkyně ředitele - Montessori 7.M kozlova@narodka.cz
Krumpová Barbora - asistentka    
Mgr. Kubičková Zdeňka - učitelka 6.M  kubickova@narodka.cz
Kunešová Ilona - vychovatelka, asistentka   kunesova@narodka.cz
Mgr. Kural Václav - učitel    9.A     kural@narodka.cz
Malá Pavla - asistentka      mala@narodka.cz 
Mgr. Mikešová Iva - učitelka  3.B  mikesova@narodka.cz
Mgr. Mrázová Marie - učitelka 6.B mrazova@narodka.cz
Mgr. Mustac Kněžková Klára - Školní speciální pedagog    knezkova@narodka.cz 
Bc. Nebeská Veronika - učitelka    nebeska@narodka.cz
Ondrišová Petra - asistentka    ondrisova@narodka.cz 
Mgr. Pavličíková Dana - učitelka 2.B  pavlicikova@narodka.cz
Mgr. Poláčková Jana - učitelka, asistentka    polackovaja@narodka.cz 
Rathovská Eva - vychovatelka ŠD   rathovska@narodka.cz
Reitingerová Dana - vychovatelka   reitingerova@narodka.cz
Mgr. Rolínková Lenka - učitelka   4.A  rolinkova@narodka.cz
Bc. Rosová Ludmila, asistentka   rosova@narodka.cz 
Seberová Zdeňka - asistentka   seberova@narodka.cz 
Mgr. Schneiderová Martina - učitelka    2.M   schneiderova@narodka.cz
Mgr. Sitterová Jana - učitelka  3.A sitterova@narodka.cz
Smolová Irena - asistentka    
Mgr. Sýkorová Renata - zástupkyně ředitele   sykorova@narodka.cz
Mgr. Šimková Hana - učitelka 6.A  simkova@narodka.cz
Škopková Lenka - vychovatelka ŠD   skopkova@narodka.cz
Mgr. Šťastná Eva - učitelka 3.M stastna@narodka.cz
Bc. Štěpánek Tomáš - učitel   stepanekto@narodka.cz
Mgr. Štěpánková Alena - učitelka   stepankova@narodka.cz
Mgr. Tischlerová Barbora - učitelka   tischlerova@narodka.cz
Mgr. Třísková jana - učitelka   triskovaja@narodka.cz
Mgr. Váňová Lucie - učitelka    7.A    vanova@narodka.cz
Mgr. Vávrová Dana - vých. poradkyně    vavrova@narodka.cz
Mgr. Veselovská Veronika   veselovskave@narodka.cz
Vojtová Veronika - asistentka    vojtova@narodka.cz 
Mgr. Volf Zdeněk - učitel 8.B volfzd@narodka.cz
Mgr. Zánová Dana - učitelka 4.B zanova@narodka.cz
Mgr. Zíková Martina - učitelka   9.M   zikova@narodka.cz
Mgr. Zíková Iva - učitelka 5.M zikovai@narodka.cz
Mgr. Zimmermannová Vladimíra - učitelka 2.A  zimmermannova@narodka.cz
Mgr. Zítková Markéta - asistentka   zitkova@narodka.cz
     
     
Další zaměstnanci školy
Fišerová Jana účetní fiserova@narodka.cz
Holčíková Jana hospodářka školy holcikova@narodka.cz
Líbínský Miroslav školník  
Marková Božena uklizečka  
Dvořáková Bohuslava uklizečka  
Spoustová Soňa uklizečka  
Hodinová Jaroslava uklizečka  
Muchlová Miroslava uklizečka  
Pašková Pavlína uklizečka  
Ptáčková Jitka uklizečka  
Zoubková Irena Vedoucí ŠJ  
Růžičková Lenka vedoucí kuchařka  
Machníková Blažena kuchařka  
Irová Jana kuchařka  
Prokopová Jarmila kuchařka  
Mottlová Jitka kuchařka  

 

 

webdesign by Lewest.cz