Jméno Třídní učitel kontakt
Adamcová Lenka Kayla - asistentka    
Mgr. Bolková Hana - ředitelka školy  

bolkova@narodka.cz

Brychová Helena - vychovatelka  

brychova@narodka.cz

Budišová Kateřina - asistentka  

budisova@narodka.cz 

Budišová Tereza - asistentka  

budisovate@narodka.cz 

Bürgerová Pavla - asistentka  

 burgerova@narodka.cz

Mgr. Dvořák Lubomír - učitel 5.B

dvorak@narodka.cz

Důrová Lenka - asistentka  

durovale@narodka.cz 

Bc. Frídová Romana - asistentka  

fridova@narodka.cz

Mgr. Hronová Božena - učitelka  

hronova@narodka.cz

Mgr. Hronová Jana - učitelka 8. M 

hronovaja@narodka.cz

Chernova Katja - asistentka  

chernovaka@narodka.cz 

Ilková Veronika - asistentka  

ilkovave@narodka.cz 

Mgr. Janovská Martina - učitelka  

janovskama@narodka.cz 

Mgr. Jahnová Pavla 2.B

jahnovapa@narodka.cz

Mgr. Kaboňová Hana - učitelka 1.M

 kabonovaha@narodka.cz

Mgr. Kašťák Nicholas - učitel 9.B

kastak@narodka.cz

Mgr. Klimešová Helena - učitelka, asistentka  

klimesova@narodka.cz 

Mgr. Kiš Dominik - učitel 6.B

kisdo@narodka.cz

Mgr. Klímová Jana - učitelka, metodik prevence  

klimova@narodka.cz

Kocumová Vladimíra - asistentka  

kocumova@narodka.cz 

Bc. Kopsová Andrea - učitelka  

kopsova@narodka.cz

Ing. Kozlová Dagmar, Ph.D. - zástupkyně ředitele - Montessori  

kozlova@narodka.cz

Ing. Bc. Křížková Iva - učitelka  

krizkovaiv@narodka.cz 

Mgr. Kubičková Zdeňka - učitelka 6.M

 kubickova@narodka.cz

Kunešová Ilona - asistentka  

kunesova@narodka.cz

Mgr. Kural Václav - učitel   

 kural@narodka.cz

Malá Pavla - asistentka, vychovatelka ŠD Montessori  

 mala@narodka.cz 

Ing. Matějková Jitka - asistentka, učitelka  

matejkovaji@narodka.cz

Mádlová Růžena - asistentka  

 madlovaru@narodka.cz

Mgr. Mrázová Marie - učitelka 8.B

mrazova@narodka.cz

Mgr. Mustac Kněžková Klára - Školní speciální pedagog  

 knezkova@narodka.cz 

Bc. Nebeská Veronika - učitelka 7.A

 nebeska@narodka.cz

Nevšímalová Helena - asistentka  

 nevsimalovahe@narodka.cz

Mgr. Gajdošová Eva - učitelka  

gajdosova@narodka.cz 

Mgr. Pavličíková Dana - učitelka 4.B

 pavlicikova@narodka.cz

Rathovská Eva - vychovatelka ŠD  

rathovska@narodka.cz

Reitingerová Dana - vychovatelka ŠD Montessori  

reitingerova@narodka.cz

Mgr. Rolínková Lenka - učitelka   5.A

 rolinkova@narodka.cz

Bc. Rosová Ludmila, asistentka  

rosova@narodka.cz 

Seberová Zdeňka - asistentka, učitelka  

seberova@narodka.cz 

Mgr. Schneiderová Martina - učitelka    2.M  

schneiderova@narodka.cz

Mgr. Sitterová Jana - učitelka  1.A

sitterova@narodka.cz

Smolová Irena - asistentka  

smolovair@narodka.cz 

Mgr. Sýkorová Renata - zástupkyně ředitele  

sykorova@narodka.cz

Mgr. Šimková Hana - učitelka 8.A

 simkova@narodka.cz

Škopková Lenka - vychovatelka ŠD  

skopkova@narodka.cz

Mgr. Šťastná Eva - učitelka 3.M

stastna@narodka.cz

Bc. Štěpánek Tomáš - učitel 6.A 

stepanekto@narodka.cz

Mgr. Štěpánková Alena - učitelka 3.A 

stepankova@narodka.cz

Mgr. Tischlerová Barbora - učitelka  2.A

tischlerova@narodka.cz

Trávníčková Marie - asistentka  

travnickovama@narodka.cz

Mgr. Třísková jana - učitelka  

triskovaja@narodka.cz

Mgr. Váňová Lucie - učitelka    9.A  

 vanova@narodka.cz

Mgr. Vávrová Dana - vých. poradkyně, učitelka  

 vavrova@narodka.cz

Mgr. Veselovská Veronika  9.M

veselovskave@narodka.cz

Vinšová Jaroslava - asistentka  

vinsovabo@narodka.cz

Mgr. Vogeltanz Petr- učitel 7.M

vogeltanzpe@narodka.cz 

Mgr. Volf Zdeněk - učitel  

volfzd@narodka.cz

Mgr. Zánová Dana - učitelka 1.B

zanova@narodka.cz

Mgr. Zíková Martina - učitelka   4.M 

 zikova@narodka.cz

Mgr. Zíková Iva - učitelka 5.M

zikovai@narodka.cz

Mgr. Zimmermannová Vladimíra - učitelka 4.A

 zimmermannova@narodka.cz

     
Montessori mateřská škola a dětská skupina
Bc. Prixová Petra - zástupkyně ředitele pro předškolní    a mimoškoní vzdělávání   

prixova@narodka.cz

Sedláková Růžena, Dis.   sedlakovaru@narodka.cz 
Maťchová Monika    
Ing. Müllerová Tereza    
     
Další zaměstnanci školy
Fišerová Jana účetní

fiserova@narodka.cz

Holčíková Jana hospodářka školy

holcikova@narodka.cz

Líbínský Miroslav školník  
Marková Božena uklizečka  
Dvořáková Bohuslava uklizečka  
Spoustová Soňa uklizečka  
Hodinová Jaroslava uklizečka  
Muchlová Miroslava uklizečka  
Pašková Pavlína uklizečka  
Kopáčková Jana uklizečka  
Kubincová kristýna Vedoucí ŠJ

kubincovakr@narodka.cz

Růžičková Lenka vedoucí kuchařka  
Machníková Blažena kuchařka  
Irová Jana kuchařka  
Zušťáková Kristýna  kuchařka  
Mottlová Jitka kuchařka  
Marie Ludačková kuchařka   

 

 

webdesign by Lewest.cz