Jméno Třídní učitel kontakt
Adamcová Lenka Kayla - asistentka    
Mgr. Bolková Hana - ředitelka školy   bolkova@narodka.cz
Brychová Helena - vychovatelka   brychova@narodka.cz
Budišová Kateřina - asistentka    
Budišová Tereza - asistentka    
Bürgerová Pavla - asistentka    
Mgr. Dvořák Lubomír - učitel 5.B dvorak@narodka.cz
Důrová Lenka - asistentka    
Bc. Frídová Romana - asistentka   fridova@narodka.cz
Mgr. Hronová Božena - učitelka   hronova@narodka.cz
Mgr. Hronová Jana - učitelka 8. M  hronovaja@narodka.cz
Chernova Katja - asistentka    
Ilková Veronika - asistentka    
Mgr. Janovská Martina - učitelka   janovskama@narodka.cz 
Mgr. Jahnová Pavla 2.B jahnovapa@narodka.cz
Mgr. Kaboňová Hana - učitelka 1.M  kabonovaha@narodka.cz
Mgr. Kašťák Nicholas - učitel 9.B kastak@narodka.cz
Mgr. Klimešová Helena - učitelka, asistentka   klimesova@narodka.cz 
Mgr. Klímová Jana - učitelka   klimova@narodka.cz
Kocumová Vladimíra - asistentka    
Bc. Kopsová Andrea - učitelka   kopsova@narodka.cz
Ing. Kozlová Dagmar, Ph.D. - zástupkyně ředitele - Montessori   kozlova@narodka.cz
Ing. Bc. Křížková Iva - učitelka   krizkovaiv@narodka.cz 
Mgr. Kubičková Zdeňka - učitelka 6.M  kubickova@narodka.cz
Kunešová Ilona - asistentka   kunesova@narodka.cz
Mgr. Kural Václav - učitel     kural@narodka.cz
Malá Pavla - asistentka, vychovatelka ŠD Montessori    mala@narodka.cz 
Ing. Matějková Jitka - asistentka, učitelka   matejkovaji@narodka.cz
Mádlová Růžena - asistentka    
Mgr. Mrázová Marie - učitelka 8.B mrazova@narodka.cz
Mgr. Mustac Kněžková Klára - Školní speciální pedagog    knezkova@narodka.cz 
Bc. Nebeská Veronika - učitelka 7.A  nebeska@narodka.cz
Nevšímalová Helena - asistentka    
Mgr. Gajdošová Eva - učitelka    
Mgr. Pavličíková Dana - učitelka 4.B  pavlicikova@narodka.cz
Rathovská Eva - vychovatelka ŠD   rathovska@narodka.cz
Reitingerová Dana - vychovatelka ŠD Montessori   reitingerova@narodka.cz
Mgr. Rolínková Lenka - učitelka   5.A  rolinkova@narodka.cz
Bc. Rosová Ludmila, asistentka   rosova@narodka.cz 
Seberová Zdeňka - asistentka, učitelka   seberova@narodka.cz 
Mgr. Schneiderová Martina - učitelka    2.M   schneiderova@narodka.cz
Mgr. Sitterová Jana - učitelka  1.A sitterova@narodka.cz
Smolová Irena - asistentka    
Mgr. Sýkorová Renata - zástupkyně ředitele   sykorova@narodka.cz
Mgr. Šimková Hana - učitelka 8.A  simkova@narodka.cz
Škopková Lenka - vychovatelka ŠD   skopkova@narodka.cz
Mgr. Šťastná Eva - učitelka 3.M stastna@narodka.cz
Bc. Štěpánek Tomáš - učitel   stepanekto@narodka.cz
Mgr. Štěpánková Alena - učitelka 2.A  stepankova@narodka.cz
Mgr. Tischlerová Barbora - učitelka   tischlerova@narodka.cz
Mgr. Třísková jana - učitelka   triskovaja@narodka.cz
Mgr. Váňová Lucie - učitelka    7.A    vanova@narodka.cz
Mgr. Vávrová Dana - vých. poradkyně, učitelka    vavrova@narodka.cz
Mgr. Veselovská Veronika  9.M veselovskave@narodka.cz
Vinšová Bohuslava - asistentka   vinsovabo@narodka.cz
Mgr. Vogeltanz Petr- učitel 7.M vogeltanzpe@narodka.cz 
Mgr. Volf Zdeněk - učitel 9.B volfzd@narodka.cz
Mgr. Zánová Dana - učitelka 1.B zanova@narodka.cz
Mgr. Zíková Martina - učitelka   4.M   zikova@narodka.cz
Mgr. Zíková Iva - učitelka 5.M zikovai@narodka.cz
Mgr. Zimmermannová Vladimíra - učitelka 4.A  zimmermannova@narodka.cz
     
Montessori mateřská škola a dětská skupina
Bc. Prixová Petra - zástupkyně ředitele pro předškolní    a mimoškoní vzdělávání    prixova@narodka.cz 
Sedláková Růžena, Dis.   sedlakovaru@narodka.cz 
Maťchová Monika    
Ing. Müllerová Tereza    
     
Další zaměstnanci školy
Fišerová Jana účetní fiserova@narodka.cz
Holčíková Jana hospodářka školy holcikova@narodka.cz
Líbínský Miroslav školník  
Marková Božena uklizečka  
Dvořáková Bohuslava uklizečka  
Spoustová Soňa uklizečka  
Hodinová Jaroslava uklizečka  
Muchlová Miroslava uklizečka  
Pašková Pavlína uklizečka  
Kopáčková Jana uklizečka  
Zoubková Irena Vedoucí ŠJ  
Růžičková Lenka vedoucí kuchařka  
Machníková Blažena kuchařka  
Irová Jana kuchařka  
Prokopová Jarmila kuchařka  
Mottlová Jitka kuchařka  
     

 

 

webdesign by Lewest.cz