Název projektu: Šablony I - Moderní vzdělávání v Prachaticích, Národní 1018

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002736

Období realizace: 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole.

Z finančních prostředků v celkové výši 3 979 835,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt MŠ

  • Školní asistent MŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Za subjekt ZŠ

  • Školní asistent ZŠ
  • Školní speciální pedagog ZŠ
  • Kariérový poradce ZŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Za subjekt ŠD

  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD
 

webdesign by Lewest.cz