Grantový projekt z operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549
Název projektu
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů
Cíl projektu
Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a
rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky. Cíle bude
dosaženo podporou vzájemného učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory v
oblasti přírodovědných předmětů. Zkušenosti budou předávány právě vzájemným síťováním škol,
které v současné době v českém prostředí absentuje. V rámci projektu vznikne síť 42 českých
základních škol.
Celkové období realizace projektu
1.1.2017 - 31.12.2019
Příjemce dotace
Základní škola Prachatice, Národní 1018

 

Členové realizačního týmu:

Mgr. Marie Mrázová - vedoucí CKP, odpovědná za oblast chemie

Mgr. Václav Kural - odpovědný za oblast fyziky

Mgr. Lucie Váňová - odpovědná za oblast přírodopisu a environmentalistiky

Další informace o projektu.

Harmonogram připravených akcí s ohledem na předpokládané didaktické cílená vštěvníků CKP (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017)

Workshopy

 

webdesign by Lewest.cz