Podpora zájmového hudebního vzdělávání na ZŠ Prachatice, Národní 1018

Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1.výzva pro rok 2018, reg. číslo 415-02-040/18

Cílem projektu bylo všestranně podpořit zájmové hudební vzdělávání na Základní škole Prachatice, Národní 1018. Ve škole již 10 let pracují dva zájmové hudební soubory – pěvecký sbor a flétnový soubor Píšťalka. Tyto soubory se pravidelně scházejí minimálně 1x týdně a v průběhu roku vystupují nejen na školních akcích, ale také v Prachaticích a okolí. Pravidelné jsou jejich vystoupení pro všechna seniorská a sociální zařízení ve městě – Domov seniorů Mistra Křišťana, Domov Matky Vojtěchy a hospic Sv. Jana Nepomuka Neumanna, vystupují na akcích města a vernisážích. Díky  projektu se podařilo  materiálně podpořit tyto soubory, žáci byli i díky tomu motivováni  k hudební činnosti a vzbudili jsme u nich zájem pro veřejná vystoupení. Svými vystoupeními na školních akcích nadchly soubory i další hudebně talentované děti, které se nově zapojily do činnosti sborů.  Touto formou zájmového vzdělá-vání škola podpořila škola talentované žáky. Byl splněn také cíl uspořádání hudebního workshopu pro pedagogy, kterého se zúčastnili nejen všichni pedagogové, kteří na škole učí hudební výchovu, ale i pedagogové z okolních škol.

 

webdesign by Lewest.cz