Název projektu:         Modernizace odborné učebny pro badatelskou výuku

Registrační číslo:      CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007890

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky školy, podnícení a rozvoj jejich kreativity a jejich větší zapojení do výuky formou experimentální výuky. Cíle dosáhneme prostřednictvím modernizace odborné učebny pro badatelskou výuku přírodovědných předmětů žáků prvního a druhého stupně základní školy.

Modernizace učebny vytvoří podmínky pro badatelsky orientované vyučování, které staví na přirozené zvídavosti žáků a vede žáky k aktivitě. Projekt přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi.

V rámci projektu dále zřídíme nový venkovní výukový prostor – přístřešek s nivě vysazenou zelení a pořídíme schodolez.

 

 

webdesign by Lewest.cz