Projekt je spolufinancován Německou spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU) a Česko-německým fondem budoucnosti.

Do projektu byli zapojeni žáci ze třídy Osmáci, 7. a 8. ročník Montessori. Žáci během školního roku 2023/24 prošli šesti lekcemi. Každá lekce byla přibližně na 4 vyučovací hodiny. Náplní první lekce bylo seznámit žáky s některými základními fakty, které se týkají klimatické změny. Na základě těchto faktů a osobních zkušeností sdíleli žáci své postoje, pocity, obavy apod.

Druhou lekci si pro žáky připravili lektoři ze SEVERu. Sehráli s nimi simulační hru Podnebín, jejímž cílem je ukázat žákům možnosti, jaké má obec.

Pro třetí lekci si žáci vybrali průzkum školy. Pomocí dotazníků zjišťovali, jakým způsobem může škola přispívat ke klimatické změně, jakých oblastí školního života se to dotýká. Zabývali se tím, jaká opatření pro ochranu klimatu u nás ve škole fungují a kde máme ještě rezervy.

Tyto zjištění vyhodnotili ve čtvrté lekci, kde dávali dohromady návrh opatření ke snížení uhlíkové stopy školy. Vybírali oblasti, kterým by se chtěli věnovat, které mají pocit, že mohou a dokáží ovlivnit. U nás ve škole to bylo nejvíce o jídle, jak ve školním bufetu, tak v jídelně.

Se zelenou dohodou se seznámili v páté lekci. Jednalo se opět o rolovou hru, ale tentokrát byli žáci více zapojeni jako jednotlivci. Opravdu se vžili do pozice jednotlivých zastupitelů s jejich názory a starostmi. Jejich úkolem bylo rozdělit 10 milionů v obecním rozpočtu na klimatická opatření.

Závěr, souhrn a zhodnocení bylo náplní šesté lekce. Žáci sdíleli své pocity, seznámili ostatní s tím, co se díky lekcím o klimatu naučili, co pochopili, na co změnili názor, nebo v jakém se naopak utvrdili. Také si vytvořili vlastní klimatická předsevzetí.

Děkujeme za možnost zapojit se do tohoto projektu.

 

webdesign by Lewest.cz