Zpět

Květen

Přijímací zkoušky máme zdárně za sebou a konec školního roku se nezadržitelně blíží.I v květnu čeká žáky řada zajímavých akcí. V pátek 3.5. se žáci podívali do Prahy v rámci literárně – dějepisné exkurze. Své znalosti  angličtiny si ověřili na divadelním představení v anglickém jazyce, které navštívili 6.5. Ve dnech 9. a 10.května je vyhlášeno ředitelské volno. Několik žáků se zúčastní zájezdu do Anglie, který je naplánován na 13.- 18.5.  Poslední sběrová akce v tomto školním roce bude 20.-24.5. Své absolventské práce budou žáci obhajovat 28.5. Závěrečný školní výlet strávíme v kempu na Podroužku u Netolic ve dnech 29. – 31.5.2019. Podrobné informace o výletě žáci i rodiče obdrží.

webdesign by Lewest.cz