Zpět

Distanční výuka 11.1.-15.1.2021

On-line výuka (podle běžného rozvrhu hodin):

5.B

1/8:00

2/8:55

3/10:00

4/10:55

5/11:50

6 

8

PONDĚLÍ

 ČJ  Vl Hron

 AJ/nebe/Pavl

AJ Klímová

         

ÚTERÝ

 AJ PAvl/Klí  ČJ/Ma  Č/M          

STŘEDA

   ČJ  Ma  ČJ/Ma        

ČTVRTEK

   ČJ/MA  Př Hron    AJ/nebe      

PÁTEK

   ČJ  MA  CJ/Ma        

 

Pokyny pro distanční výuku:

Vloženo dne Předmět Informace  kontakt na vyučujícího
   ČJ  Milí páťáci, tento týden si v online výuce zopakujeme

1.pravopis slov se zdvojenými souhláskami uč. str. 85-87

2.slovní druhy uč. str. 91

3.podst. jména  uč. str. 103-105 odkazy na videa zde:

VIDEO  1   (pád)

 VIDEO  2   (číslo)

 VIDEO  3   (rod)

 

Samostatná práce:

 1. pětiminutovka str. 20
 2. čítanka str. 64 – hlasité čtení Třicet let na zlatém severu, vypracuj otázky str.66/1,2,

Oba úkoly pošli na můj email do 15.1.

 pavlicikova@narodka.cz
   M  V matematice si v online výuce zopakujeme

1.dělení zpaměti uč. str. 3-5

 1. nové učivo – písemné dělení dvojciferným číslem uč. str. 6-7 výkladové video zde:

  VIDEO  1

   VIDEO  2

   VIDEO  3

   VIDEO  4   

Samostatná práce: 1. vypracuj do ŠS uč. str. 4/11 a str.  5/7 a pošli na můj email do 15.1.

 
   Př  Podnebné pásy - přečtěte v učebnici str.5, do sešitu napište jen nadpis a nakreslete obrázek ze str.5, Vyplňte pracovní list zde  i v Teams a pošlete v Teams.  hronova@narodka.cz
   Vl

  Kontrolní opakovací test zde  i v Teams- vyplňte a pošlete zpět v Teams.Test zadán v Teams.

Druhá svět. válka přečtěte v uč. str.36,37 a do sešitu opište poznámky zde /neposílejte/.Probereme v pondělí.

 hronova@narodka.cz
 9.1. Aj (J.Klímová)  

Milí angličtináři, protože nám stále dělá problém gramatika 2. lekce – časování slovesa být a způsoby přivlastňování, budeme se jim věnovat ještě tento týden. 

Online výuka:

1. PL 1 ZDE

2. PS str. 15, cv. 4,5,6 poslech cv.5 1.8

3. Unit 2/C: vocabulary, uč. str. 20,cv.1 poslech 1.48

4. PS str.16,cv.1

Samostatná práce:

1.PL 2 ZDE ( neposílejte, zkontrolujeme si při hodině)

2. napiš si slovíčka Unit 2/C do slovníčku a nauč se je

 klimova@narodka.cz
  Aj (D.Pavličíková)  Milí angličtináři, protože nám stále dělá problém gramatika 2. lekce – časování slovesa být a přivlastňovací zájmena, budeme se jim věnovat ještě tento týden. K procvičení videa zde: ZDE a   ZDE .Těší mne, že někteří z vás mi posílali vypracované úkoly již přes teamsy.

Online výuka:

 1. opakování slovesa být a přivlastňovacích zájmen
 2. Unit C uč. str. 20, poslech 1:48, PS str. 16 (příp. 17)- budeme vyplňovat společně

Samostatná práce:

 1. PL 3přivlastňovací zájmena (vyplň v teamsech po 11.1. nebo pošli emailem)
 2. Přepiš slovíčka 2 C do slovníčku.
 pavlicikova@narodka.cz
 9.1. AJ (Nebeská)  

Milí páťáci, posílám vám raději ještě jednou video k zopakování si časování slovesa "to be" ZDE a k přivlastňovacím zájmenům ZDE

V pondělí si společně zkontrolujeme druhý PL,který jste měli už na minulý týden a budeme pokračovat v učebnici v části 2B. Abychom si vyzkoušeli vypracování úkolu z TEAMS - posílám vám jednoduchý PL (nejdříve se pokuste ho vyplnit přes Teams a teprve poté, co by to nešlo si ho stahněte tady - na tom jsme se na poslední hodině domluvili) V Teams máte udaný i termín vypracování, do kterého je to nutné poslat. PL ZDE

 nebeska@narodka.cz
  Vv  Kresba do sešitu přírodovědy obr. ze str. 5 Podnebné pásy  
  Tv  Trénujte hod - např. sněhovou koulí, nikoli po kamarádovi, ale do dálky, doma lehy - sedy - počet za dvě minuty.  

 

webdesign by Lewest.cz