Zpět

Distanční výuka 2.11.-6.11.2020

On-line výuka (podle běžného rozvrhu hodin):

8.A

1

2

3

4

5

6 

8

PONDĚLÍ

   NJ Pavl
AJ(1) Nebe
     ČJ      

ÚTERÝ

   Dějepis 9:00 Matematika Fyzika 11:00  Přírodopis       

STŘEDA

 AJ(2)Nebe

 NJ2 Volf

Matematika   Přírodopis  ČJ       

ČTVRTEK

 NJ2 Volf ČJ  Nj Pavl 
AJ(1) Nebe
Zeměpis Chemie      

PÁTEK

  Matematika ČJ           

 Pokyny k distanční výuce:

Vloženo dne Předmět Informace  kontakt na vyučujícího
 1. 11.  ČJ

 

Milí studenti,

do rozvrhu jsem vám vypsala hodiny, které se sejdeme na Discordu (tento týden 4 hod.).

Během pondělí mi ještě posílejte váš záznam ze čtenářského deníku. Mnohé chválím za brzké splnění své povinnosti. Ráda bych v pondělí večer uložila známky na Bakaláře.

 

Program:

Pondělí

Připravte si na online výuku učebnici - začneme opakovat podstatná jména. Mějte při ruce i školní sešit, pokud byste si museli zapsat nové či zapomenuté informace.

 

Středa

Připravila jsem vám pracovní list na práci s textem, přečtěte si úryvky, odpovězte na otázky. Kontrola proběhne společně při online výuce.

Kdo bude potřebovat vytisknout, připomene se mi na pondělní výuce. Vytisknuté nalezte v krabici u školní jídelny.

 

PL KE STAŽENÍ

 

Čtvrtek

Pracovní sešit str. 12 - vypracujte samostatně, společně zkontrolujeme, pak budeme pokračovat na další straně.

 

Pátek

Připravte si učebnici, školní sešit i pracovní sešit. Seznámíte se se skloňováním přejatých slov. Pro ty, které se nebudou moci účastnit online výuky: učebnice str. 20-21, pracovní sešit 13-14.

 

Pevně doufám, že i tento týden budete tak snaživí a pilní, jako tomu bylo před podzimními prázdninami. Budu se na hodiny s vámi těšit.

Barbora Tischlerová

 tischlerova@narodka.cz
   M

Milí osmáci, tento týden budeme řešit společně příklady na PV v rovinných útvarech a tělesech. Zopakujte si z loňska látku Čtyřúhelníky.
PL - Pythagorova věta v rovině a prostoru - tento PL budeme společně řešit na online hodinách 

 

PL - řešené příklady na Pythagorovu větu - pro žáky, kteří budou příští rok dělat přijímací zkoušky

 domaci.vyucovani@gmail.com
   AJ2 (V.Nebeská)

 Milí osmáci, naše hodina tento týden bude dle rozvrhu.
Upozorňuji vás, že mi většina neodevzdala domácí úkol a tudíž ti, kterých se to týká mají v Bakalářích zaznamenané N pro nevypracovaní. Vy, kteří jste odevzdali vidíte v Bakalářích procentuální úspěšnost.
ZDE najdete kontrolu vašeho domácího úkolu.
Do úterý do 16. 00 mi pošlete vypracovaný PL ZDE

STŘEDA 4.11.

Osmáci po dnešní hodině zadávám práci pro následující týden:

  • napsat a naučit se slovíčka části 4A
  • nakonec volím jinou variantu poslechu,posílám PL ZDE, ve kterém najdete podobnou tabulku jako v učebnici cv. 6b - poslech ZDETo si můžete vytisknout a psát přímo do toho.  Při poslechu pospojujte activity se dny a posléze dny s časem a to mi pošlete do mailu do neděle 8.11 do 16.00 hod.
  • do úterý do 16.00 si vypracujte cvičení 3 a 4 na str. 33 ve vašem WB - neposílejte, zkontrolujeme společně při hodině

 

 nebeská@narodka.cz
 1.11.  AJ (V.Nebeská)

 Milí osmáci, vítejte zpět po prázdninách. 
Zítra máme hodinu dle rozvrhu, buďte tedy prosím připraveni tak, jak jste zvyklí (učebnice, PS a WB nutností!!).
Je mi líto, ale většina z vás neodevzdala domácí úkol. Pravidla znáte a tudíž počítejte s tím, že k tomuto neplnění povinností budu přihlížet při vytváření pololetní klasifikace. Všechna pravidla jsme si několikrát připomínali.
Způsob "klasifikování na Bakalářích" si vysvětlíme na zítřejší hodině.

Pondělí 2.11.

Osmáci, dnes jsme dodělali opakování přítomných časů, přestože je to opakování, máte pořád velmi velké mezery. Proto vaším úkolem bude:

  • PL present time - který mi pošlete do mého mailu nejpozději do středy 4.11. do 16.00 - znovu upozorňuji zejména ty, kteří nic neposílají, či posílají pozdě, že práce bude procentuálně hodnocena do Bakalářů.
  • dále se učte slovíčka z části 1A) A new home a Life Stages (příští hodinu se vrátíme k jejich výslovnosti) 

ČTVRTEK 5.11

 Osmáci, dnes jsme si připomněli jak se tvoří minulý čas sloves a pracovali s textem a poslechem.
Vaším úkolem na příští týden bude:

  • WB p. 4 celá - nemusíte posílat, zkontrolujeme společně ale rozhodně si vypracujte!!!
  • dále posílám pro připomenutí prezentaci k tomu, jak se chová sloveso být v minulém čase (to by pro vás nemělo být vůbec nic nového) ZDE a přikládám  PL ZDE, který mi vypracujte do neděle do 15.00 hod. a pošlete na můj mail - buď vyplněný ve WOrdu, kdo z nějakého důvodu nemůže, pošle mi jen jednotlivá slovesa, která přepíše přímo do mailu.
  • naučte se slovíčka části 1A

 

 nebeska@narodka.cz
 1.11.  NJ2 (Z.Volf)
  Moji němčináři, sejdeme se na Discordu ve středu a ve čtvrtek první hodinu! S sebou učebnici, PS, gramatiku a znalosti fráze "Wie geht´s" a časování slovesa möchten  volfzd@narodka.cz
  NJ (D.Pavličíková)  

Milí němčináři, nadále pokračujeme i po prázdninách s distanční výukou. Budeme mít 2 hodiny tzv přímé – online – (sleduj rozvrh na web. stránkách třídy) zbytek -  3.hodinu jako nepřímou – offline-výuku. V online výuce prostřednictvím discordu si budeme vysvětlovat a procvičovat nové učivo, v rámci offline výuky budete pracovat samostatně a vypracované úkoly mi posílat. Připomínám, že distanční výuka je povinná.

Tento týden se při online výuce naučíme min. čas nepravidelných sloves a budeme nadále procvičovat sloveso sollen, předložky a přivl.zájmena – uč, str.101-105, PS str. 32.

Samostatná práce:

  1. vyplň tento  PL ve wordu, ulož a pošli jako přílohu na můj email.
  2. Se slovníkem přelož žlutý rámeček uč. str.102, napiš ve wordu a pošli na můj email.
 pavlicikova@narodka.cz
 30.10.  F (V.Kural)

Na online výuce jsme probrali novou látku Práce a výkon. Posílám pracovní list ZDE, zkontrolujeme společně na discordu.

Tito žáci budou mít PL vytištěný v krabici: Vobořil, Šibrík, Dittrych, Kasal, Dejmek, Hoschlová

 kural@narodka.cz
   Př  

Zdravím v 8.A. Budeme pokračovat v kapitole savci. Každý vypracovává referát a v hodině na discordu postupně, jak jsme domluveni, odprezentuje. Vaše hodnocení bude od tohoto týdne na bakalářích. Prosím po odprezentování referátu práci pošlete.

Téma savci máte k opakování (str.8-14).

Tento týden v první hodině probereme řád: Zajíci a Hlodavci. Na druhou hodinu si připravte řád Šelmy. Ve středu vložím DÚ, který odešlete do 8.11.  PL

 vanova@narodka.cz
 2.11.  Z

 Zdravím v 8. A. Ve čtvrtek na discordu se budeme zabývat politickou mapou Evropy. Připomínám video, a DÚ z PS. Budeme kontrolovat.

 

Pl si připravte na on- line hodinu.

DÚ - PS str. 35/2 - téma oblasti a státy Evropy. ( neřešíte Jižní Evropu). Úkol posílejte nejpozději do 6. 11. - pátek.

PL 1 ZDE

PL 2 ZDE

 

 vavrova@narodka.cz
   CH

Teorie na téma Voda a Vzduch - napište si prosím poznámky. 

Voda 

Vzduch 

 

Jelikož jste se někteří nemohli k materiálům dostat, tak ve čtvrtek si na hodině domluvíme, kdy mi je odevzdáte.

Pracovní listy ve Wordu

PL Voda 

PL Vzduch

 

Pracovní listy ve pdf

PL Voda

PL Vzduch

 domaci.vyucovani@gmail.com
 30.10.  VKO    

Ahoj osmáci, děkuji všem, kteří mi poslali vyplněný PL Balon mého života. Jména žáků, kteří úkol neposlali, napíšu do chatu na discord. Pokračujeme v distanční výuce. Na webových stránkách najdete výklad učiva (prezentace, odkaz na učebnici), poznámky, pracovní listy na procvičení učiva a zadané úkoly s termínem odeslání. Od tohoto týdne budu hodnotit , jak se zapojujete do distanční výuky a jak plníte zadané úkoly. Pokud má někdo problém s odesíláním úkolů, napište mi.

Téma na tento týden je Já a moje já (uč. str. 12-15).

1. prezentace s výkladem učiva ZDE

2. Poznámky si opiš nebo nalep do sešitu

    poznámky 1 ZDE

    poznámky 2 ZDE

3. PL Moje silné a slabé stránky na procvičení učiva ZDE

4. Domácí úkol - PL Jak se vidím já kluci ZDE    holky ZDE

    Vyplněný PL pošli mailem nejpozději do 6.11.

 klimova@narodka.cz
 30.10.  D  Ahoj děti moje, musíme se vrátit na počátek 17. století a znovu si probrat Stavovské povstání a třicetiletou válku. ZDE máte prezentaci, kterou si přečtete a zpracujete do sešitu. Vše si vysvětlíme na discordu.  kural@narodka.cz
   INF    volfzd@narodka.cz
29.10.  VV

Dobrovolný úkol do soutěže o nejzajímavější, nejbarevnější a nejkrásnější fotografii podzimní přírody. Vyfoť svým mobilem, či fotoaparátem barevné stromy, rostliny, zákoutí… Fotografii se jménem autora a označením třídy zasílejte do pátku 6.10. 2020 na adresu sykorova@narodka.cz.

Soutěž vyhodnotíme za Vaši třídu a nejzajímavější práce postoupí do užšího výběru fotek i z ostatních tříd.

Něco pro inspiraci:

        

 

                  

 

         

 

 

webdesign by Lewest.cz