Zpět

První ročník Montessori - kritéria přijetí

Do prvního ročníku Montessori jsou přijímány děti podle těchto kritérií:

1. Návštěva Montessori předškolního zařízení na ZŠ Národní a doporučení průvodkyň – max. 10 bodů

2. Starší sourozenec zájemce u nás navštěvuje Montessori třídu – max. 10 bodů

3. Projevení zájmu o Montessori během posledních dvou let (návštěva v Montessori třídě, návštěva na setkání s předškoláky, účast na Montessori táboře pro rodiče a děti, tematické přednášky atd.) – max. 10 bodů.

4. Vyplnění dotazníku oběma rodiči – max. 10 bodů.

Před termínem zápisu jsou zákonní zástupci na informativní schůzce seznámeni s pedagogikou Montessori na naší škole. Zájemci – děti – chodí na pravidelná setkání předškoláků a po dohodě mají možnost pravidelně navštěvovat výuku v prvním trojročí. Rodiče mají možnost konzultovat své rozhodnutí s vyučujícími.

webdesign by Lewest.cz