Zpět

Projektový den - Česká repulika

Ve středu 22.5. se uskutečnil ve třídě celodopolední projekt z vlastivědy na téma : Česká republika. Předem určené skupiny si vybraly z nabídky jednotlivé kraje naší vlasti a za domácí úkol si žáci připravili materiál potřebný k vypracování tohoto projektu. Tato společná skupinová práce byla zakončením celého velkého tématu o naší vlasti. V příloze jsou fotografie z této činnosti.

                                                                                                                                                                                                                                             třídní učitel

webdesign by Lewest.cz