Zpět

Dopravní výchova.

V pátek 17.5. byli žáci, kteří nebyli vybráni z důvodu nedosažených potřebných sportovních výsledků na jednotlivé disciplíny školní lehkoatletické olympiády, spojeni s žáky třídy 5.B, kteří se též neprobojovali na školní kolo LAO. Celkem ve škole zůstalo 20 žáků obou tříd, kteří si s sebou do školy v tento den přinesli cyklistické helmy. Připravil jsem si pro ně probrání základů dopravní výchovy - nejdříve jsme si společně popovídali o důležitosti znalostí dopravních předpisů, základních pravidel chodců i cyklistů. Následně jsme se přesunuli na dětské dopravní hřiště, abychom teoretické znalosti spojili přímo na hřišti s praktickou činností cyklistů i chodců. Nejdříve byli žáci seznámeni s dopravními značkami na dopravním hřišti, se správným řazením do jízdních pruhů, s jízdou po kruhovém objezdu, s ukazováním změny směru jízdy, s pravidly přednosti na křižovatkách, s jízdou po železničním přejezdu atd. Po této celkové přípravě si děti vzaly jízdní kola zapůjčená přímo od domu dětí a mládeže. Následovala praktická část této výchovy, kdy se na kolech po hřišti pohybovalo vždy po 10 dětech, aby se mezi sebou nepletly a zároveň já jsem stíhal všechny sledovat a případné chyby ihned s jednotlivci probrat. Během 90-ti minutové naší návštěvy na dopravním hřišti se žáci mnohokrát na kolech vystřídali a vyzkoušeli si tak jednotlivá úskalí jízdy podle předpisů.

Na závěr bych chtěl na tomto místě poděkovat všem zúčastněným žákům za jejich vzornou kázeň během celého dopoledne. 

                                                                                                                           Mgr. Lubomír Dvořák

webdesign by Lewest.cz