Zpět

Ohlédnutí za lednem.

Leden byl pracovně kratším měsícem, neboť většina žáků třídy absolvovala na samém počátku měsíce týdenní lyžařský výcvikový kurz. Tudíž společně jsme se sešli ve třídě k další práci až druhý pracovní týden. Z mého pohledu celý tento měsíc proběhl v poklidu, žáci si v jednotlivých předmětech doplňovali známky pro objektivní hodnocení jednotlivců za celé 1. pololetí školního roku. Ve třídě jsme tentokrát neřešili žádný konflikt ve vzájemných vztazích, proběhl první z několika připravovaných preventivních programů ve třídě - tentokrát na téma kyberšikana. Žáci se dozvěděli od zástupce Portusu a policie ČR mnoho a mnoho zajímavého a hlavně poučného o úskalích používání mobilního telefonu.

                                                                                                                                                 třídní učitel

webdesign by Lewest.cz