Zpět

Online vyučování - probrané učivo

Vážení rodiče, milé děti,

opět ukládám tabulku s probraným učivem a domácími úkoly (doufejme, že již naposledy).

 

 

Český jazyk

Matematika/Prvouka

Tvoření

PONDĚLÍ

Velikonoční pondělí

ÚTERÝ

1) uč. str. 66 - čtení básničky "Bylo jedno povidlo" + hledání rýmů

uč. str. 67 - čtení básničky "Nespokojený vláček" + vymýšlení rýmů

2) Písanka str. 24

PRVOUKA

PS str. 46 - U rybníka a str. 47 - Co lidé vytvořili

 

 

1) Uč. str. 67 - přečíst básničku "U Litomyšle" + pokusit se najít rýmy (dobrovolně)

2) Písanka - dokončit str. 24

3) Prvouka - str. 47/1 - dokončit (DÚ na 13.4.)

STŘEDA

1) uč. str. 67 - "U Litomyšle" - hledání rýmů

uč. str. 68 - čtení textu - "Jak Napipi vyplatilo Broka"

2) procvičování psacích písmen

3) písanka str. 25/4 řádky

1) Početník str. 29/1. sloupeček

2) PS - str. 6

 

1) uč. str. 68 "Jak Napipi vyplatilo Broka" - hledat a zakroužkovat slova

2) M - PS - str. 6/cvičení 5, 6

ČTVRTEK

1) uč. str. 68 - čtení textu "Napipi a zmrzlina" + hledání slov

2) písanka str. 25

1) Početník str. 29/2. a 3. sloupeček

2) PS - str. 7

 

1) uč. str. 69 - přečíst text "Lež na lež"

2) písanka str. 25 - dokončit

PÁTEK

1) úkoly k textu "Lež na lež"

uč. str. 69 - čtení "Kašpárkovy hádanky"

2) procvičování psacích písmen

1) PS - str. 8

 

Od 10:00

tvoření s paní asistentkou

1) Početník str. 30 - celá stránka

 

Přeji vám úspěšný týden a mnoho radosti z učení.

Barbora Tischlerová

webdesign by Lewest.cz