Zpět

Výsledky voleb do Školské rady pro období 2023 -2026

 

Volby do školské rady - protokol o konání

Termín konání : Volba za pedagogy ……..5.10.2023

                             Volba za rodiče ……….. 5.10.2023

Volební komise :   

Mgr. Hana Bolková, Mgr. Renata Sýkorová, Jana Holčíková

Počet oprávněných voličů za pedagogy …………….   71

Počet zúčastněných voličů za pedagogy …………...   67

Počet oprávněných voličů za rodiče………………....  470

Počet zúčastněných voličů za rodiče ………………..  251

Počet odevzdaných platných volebních lístků ……   62 (za pedagogy) 251 (za rodiče)

 Pořadí zvolených kandidátů :

-  za pedagogy :

1. Mgr. Martina Zíková

2. Mgr. Jana Hronová

Náhradníci :                       

3.  Mgr. Lubomír Dvořák

4.  Mgr. Marie Mrázová

5. Mgr. Hana Šimková

 - za rodiče :

1. RNDr.et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA

2. Jiří  Hujda

Náhradníci :             

3.  Lucie Jiráňová

4. Petra Červíčková

 Jména zvolených zástupců  do Školské rady

Za pedagogy :                           

Mgr. Martina Zíková

Mgr. Lubomír Dvořák

(Mgr. Jana Hronová členství ve Školské radě odmítla)

 Za rodiče :      RNDr.et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA

                         Jiří  Hujda

 Sčítání hlasů proběhlo dne 5.10. 2023  v 19,00 v ředitelně školy .

 V Prachaticích  5.10.2023                                    Za volební komisi – Mgr. Hana Bolková

webdesign by Lewest.cz