Zpět

Konzultace s rodiči - 13.1.2022 a schůzka SR

Informace ke konzultacím s rodiči a schůzce SR.
Konzultace s rodiči proběhnou ve škole 13.1.2022 v čase od 16.00 - 18.00 hodin (u nižších ročníků se mohou časy lišit, po domluvě s TU mohou konzultace začínat již v 15.00 hodin).
Třídní učutelé vytvoří časový rozpis, který dostne zákonný zástupce přes své děti k zápisu času své schůzky.
Žádáme všechny o příchod ve stanovený čas, aby nedocházelo na chodbách ke shromažďování většího počtu osob a byla dodržována všechna epidemiologická opatření. Připomínáme nošení ochrany dýchacích cest a dezinfekci rukou u vchodu školy. Dále pak dodržování rozestupů mezi osobami v budově školy.
Všem, kteří mají obavy z kontaktů ve škole, nabídne třídní učitel (nebo vyučující předmětu) online individuální schůzku přes Teams. Tu si pak domluví zákonný zástupce přímo na konkrétní termín.
V 8.A a 8.B proběhnout od 16.00 hodin Třídní schůzky pro všechny rodiče. Bližší informace dostanou zákonní zástupci od TU.
SR
Schůzka zástupců tříd ve sdružení rodičů se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v termínu 11.1.2022 konat nebude.

webdesign by Lewest.cz