Zpět

Organizace výuky od 12.4. 2021 a od 19.4.2021

Vážení rodiče,

podle novelizovaného mimořádného opatření MZ se provoz škol v Jihočeském kraji od 3.5.2021 nemění! Výuka žáků naší školy probíhá na I.stupni rotačně a na II.stupni online - distančně.

Od 12.4.2021 v návaznosti na jednání vlády ze dne 6.4.2021 probíhá organizace výuky následujícím způsobem:

Do škol se vrátil první stupeň základních škol. Učí se v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech).

V naší škole v prvním termínu od 12.4.2021 třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.M a 3.M. Ostatní třídy distanční výuka. Informace o organizaci prezenční výuky v jednotlivých třídách najdete na webu třídy a v emailu od třídního učitele.                             

Od 19.4.2021 prezenční výuka ve škole třídy: 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 5.B a 5.M (I.Zíková a Z.Kubičková). Ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

 • Žáci jsou povinni nosit ve škole alespoň chirurgickou roušku (doporučujeme zajistit dětem sáček s náhradní rouškou). Respirátor není pro žáky povinný.
 • Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testovatování neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (v případě absence v den testování, proběhne test v den příchodu žáka do školy). Testování bude probíhat v prostředí a kolektivu třídy, pod vedením proškolených třídních učitelů a asistentek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se postupovat podle pokynů hygieny. Testovat se nemusí pouze žáci, kteří byli pozitivně testováni na COVID_19 a byla jim nařízena izolace. Potvrzení výsledku testu s datumem musí přinést do školy. Ochranná lhůta je 90 dnů od termínu testu. Poté se musí začít testovat s ostatními žáky. Testování žáků musí probíhat pouze dodaným testem škole a nelze použít jiný, vlastní test. 

  V případě testování žáků 1. – 3. ročníků bude umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonným zástupcem či jinou pověřenou osobou, kterou určí zákonný zástupce). V těhto případech bude testování probíhat ve větraném prostoru vestibulu školy. K testování má třetí osoba vstup povolen vyjímkou z nařízení vlády. 

  Instruktážní video k testování u nás ve škole najdete zde:

                                           

 • Možné jsou individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel či skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené horším prospěchem, či žáků devátých tříd maximálně ve skupině 6 žáků. Vše po domluvě s konkrétním vyučujícím nebo TU.
 • Distanční výuka je pro všechny žáky nadále ze zákona povinná.
 • Zadání pro distanční výuku bude škola dále předávat prostřednictvím webových stránek tříd. Sledujte proto hlavní stránku webu školy a pak i stránky jednotlivých tříd.
 • Škola a třídní učitelé budou s dětmi komunikovat dále přes třídní vebové stránky, přes Teams a pomocí emailů rodičům.
 • Škola se bude i nadále snažit přizpůsobit možnostem žáků při distanční výuce. Možnost individuálních konzultací dovoluje osobní přítomnost žáka v případě potřeby ve škole
 • Vstup třetím osobám je do budovy ZAKÁZÁN!

Školní družina bude pro žáky prezenční výuky otevřena v běžném čase 6.30-16.30, s nastavenými hygienickými opatřeními a zachování homogenity skupin.

Školní jídelna – V následujících dnech (od 12.4.2021) bude vydáván pouze oběd č. 1 pro cizí strávníky, pro přihlášené děti a přihlášené zaměstnance. Všichni žáci, kteří budou od 12.4.2021 ve škole, mají obědy PŘIHLÁŠENÉ. Pokud chcete obědy odhlásit (i pondělní 12.4.2021), máte možnost u vedoucí ŠJ na telefonním čísle 724 277 339. Další dny pak přes internet nebo také telefonicky v kanceláči ŠJ.
Žáci na distanční výuce si mohou přihlášené (dotované) obědy nadále vyzvedávat, ale pouze do jídlonosiče u výdejního okénka na dvoře. Ve školní jídelně a ve školní budově je pohyb osob zakázán!

Výdejní okénko - od pondělí 12.4.2021 lze nadále vyzvedávat obědy pouze ve dvoře školy u nákladové rampy (ne na rampě!), kde si p. kuchařka od strávníka vezme jídlonosič a s obědem ho na stejném místě zase předá zpět. To samé platí u žáků/rodičů školy. 
Obědy se budou vydávat v těchto časech: cizí strávníci 11.00-11.25 hodin a zaměstnanci a žáci/rodiče 11.30-13.00 hodin

 

OŠETŘOVNÉ: 

Odkaz pro informace o ošetřovném  např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

 

webdesign by Lewest.cz