Zpět

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v letošním roce proběhnou zápisy v termínu od 1.4. 2021 do 30.4. 2021. Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31.8. 2021 (děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) a děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky. V souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními, která i letos školní rok provázejí, musí být organizace zápisu dětí do ZŠ těmto opatřením přizpůsobena.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

1.) vyplněním online formuláře žádosti o přijetí ve školním systému aplikace Bakaláři, kdy si následně z emailu vytisknete vyplněnou žádost

     

nebo pokud nemůžete vyplnit žádost online

2.) vytisknutím a vyplněním formuláře ŽÁDOST O PŘIJETÍ - ŽÁDOST vytisknout ZDE

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

1.) vyplněním online formuláře žádosti o odklad ve školním systému aplikace Bakaláři, kdy si následně z emailu vytisknete vyplněnou žádost

    

Do emailu Vám přijdou dva odkazy na stažení žádostí o přijetí a odklad, vy si vytisknete pouze žádost o odklad.

nebo pokud nemůžete vyplnit žádost online

2.) vytisknutím a vyplněním formuláře ŽÁDOST O ODKLAD -  ŽÁDOST vytisknout ZDE

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst., odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok v případě, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (ŠPZ), a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě žádosti o odklad je třeba obě doporučení současně s touto žádostí doložit. Formulář doporučení odkladu vytisknout ZDE.

Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení
o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví.

Žádosti o odklad podávejte až ve chvíli, kdy budete mít obě nezbytné přílohy (doporučení odkladu).

CO VŠE MUSÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DO ŠKOLY DORUČIT:

1.) vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost 

2.) kopii rodného listu (naskenovaný, ofocený, okopírovaný)

3.) u žádosti o odklad obě doporučení

DORUČIT PODEPSANÉ ŽÁDOSTI (o přijetí i o odklad) A OSTATNÍCH DOKUMENTŮ MŮŽETE ŠKOLE NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

1.) do datové schránky školy ukumrc9

2.) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3.) poštou na adresu Základní škola Prachatice, Národní 1018, Prachatice, 383 01

4.) osobně do poštovní schránky na budově školy (vchod ke kinu a školní jídelně)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Na základě Vámi doručených dokumentů rozhodne škola o přijetí nebo o odkladu Vašeho dítěte a doporučeně pošle rozhodnutí na Vaši adresu.

Na Vámi uvedený kontakt Vás budeme informovat o přiděleném registračním čísle. Seznam přijatých žáků, tedy přehled registračních čísel, vyvěsíme na webu školy.

V případě nejasností a dotazů volejte na tel. číslo 724 206 310 (Mgr. H.Bolková, řed. školy), popř. na telefon kanceláře školy 605 921 648.

DALŠÍ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Zde k nahlednutí INFORMAČNÍ LETÁK ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRACHATICE. 

Desatero školní zralosti Zde

Odpovědi na nejčastější dotazy k zápisu Zde

Informace MŠMT k zápisu Zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, naše škola určitě uspořádá pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání ve škole. 

webdesign by Lewest.cz