Zpět

Uzavření školy pro prezenční výuku od 27.2.2021

Vážení rodiče, od 27.2.2021 bude škola usnesením vlády z 26.2.2021 uzavřena pro prezenční výuku. Výuka bude od pondělí 1.3.2021 ve všech ročnících probíhat distančně.

 • Distanční výuka je pro všechny žáky ze zákona povinná.
 • Zadání pro distanční výuku bude škola předávat prostřednictvím webových stránek tříd. Sledujte i hlavní stránku webu školy a pak i stránky jednotlivých tříd.
 • Také prosíme o sledování mailu
 • Třídní učitelé budou s dětmi komunikovat přes třídní vebové stránky, přes Teams a pomocí emailů rodičům.
 • Škola se bude i nadále snažit přizpůsobit možnostem žáků při distanční výuce.
 • Nově pak hlavně žákům 1.-2. tříd. Kdo nemá z těchto ročníků možnost dálkového přístupu, nechť se emailem/telefonicky spojí s třídním učitelem nebo s kanceláří školy – 605 921 648 a příslušný učitel se ozve zpět a domluví detaily další spolupráce. 
 • Instalace Teams je pro žáky možná v aktualitě Manuál pro žáky na stažení a používíní programu Teams
 • Školní družina, kroužky jsou zavřeny

Školní jídelna – V následujících dnech bude vydáván pouze oběd č. 1 pro cizí strávníky, pro přihlášené děti a zaměstnance. Pondělní (1.3.2021) obědy máte ještě možnost odhlásit u vedoucí ŠJ na telefonním čísle 724 277 339. Další dny pak přes internet nebo také telefonicky v kanceláči ŠJ.
Pokud si obědy (žáci nadále dotované) neodhlásíte, můžete si je vyzvedávat, ale pouze do jídlonosiče u výdejního okénka. Ve školní jídelně a ve školní budově je pohyb osob zakázán!

Výdejní okénko - od pondělí 1.3.2021 lze vyzvedávat obědy pouze ve dvoře školy u nákladové rampy (ne na rampě!), kde si p. kuchařka od strávníka vezme jídlonosič a s obědem ho na stejném místě zase předá zpět. To samé platí u žáků/rodičů školy. 
Obědy se budou vydávat v těchto časech: cizí strávníci 11.00-11.30 hodin a zaměstnanci a žáci/rodiče 11.30-13.00 hodin

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

 • ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole/DS
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

  Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

  Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

  OŠETŘOVNÉ: 

  Odkaz pro informace o ošetřovném  např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

  Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

  NADÁLE JE POVOLENO:

  • konání přijímacích zkoušek

webdesign by Lewest.cz