Zpět

VOLNÝ DEN PRO ŽÁKY

S ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví a na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na 25.9. 2020 volný den pro žáky.

Uzavření a volno se týká i školní družiny. Obědy budou mít všichni žáci na tento den odhlášen.

webdesign by Lewest.cz