Zpět

Organizace prvního školního týdne

Základní hygienická pravidla

Při vstupu do školy

Při vstupu do školy mají žáci možnost použít dezinfekci. Roušky nejsou potřeba.  Není potřeba prohlášení o bezinfekčnosti.

Žáci se převléknou a přezují !! v šatně a bez zbytečného odkladu jdou do své třídy.

Do školy mají povolen vstup pouze zaměstnanci školy, žáci školy a v prvním školním týdnu doprovod žáků prvních tříd nebo nově zapsaných žáků.

Ostatním je VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY ZAKÁZÁN!

Zákonný zástupce či jiný doprovod doprovází žáky nebo je vyzvedává před budovou školy. Vstup zákonným zástupcům je možný pak pouze po telefonické domluvě, a to mimo vyučování.

V budově školy, školní život

Žáci budou poučeni o chování a nově o hygienických opatřeních.

V prostorách školy budou zajištěny dezinfekční prostředky na ruce, jednorázové ručníky nebo elektrické vysoušeče a zajištěn častější úklid prostor.

NEMOCNÝM OSOBÁM JE VSTUP DO ŠKOLY ZAKÁZÁN!   POSTUP KHS V PŘÍPADECH, KTERÉ  MOHOU VE ŠKOLE NASTAT - ZDE KLIKNOUT

Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), musí dodat lékařské potvrzení (Imunologie nebo Alergologie), pokud tak již neučinil.

Do odvolání bude zajištěn minimální přesun žáků do odborných učeben. 

Školní jídelna

U vchodu do jídelny bude umístěna bezoplachová dezinfekce.

Jídlo, saláty, dezerty apod. dostane žák rovnou na tác, příbor, polévku a pití od pedagogického dohledu v jídelně na určený stůl.

Do jídelny je povolen vstup jen strávníkům školy a cizím strávníkům.

Distanční vzdělávání

Bude poskytováno, pokud v důsledku mimořádných opatření bude v dané třídě chybět více jak polovina žáků.

Bude probíhat při uzavření školy mimořádným opatřením KHS nebo bude plošně MZd zakázána přítomnost žáků ve škole nebo ve třídě.

Bude pro žáky povinné.

Organizace prvního školního týdne:

1.9.2020 (út)

8.00 - Přivítání všech žáků ve třídách. Přivítání prvňáčků před školou třídní učitelkou a následně ve třídách p. místostarostou.

Třídy se budou po zahájení ve svých kmenových učebnách věnovat třídnickým záležitostem až do odchodu na oběd. Žáky třídní učitelé seznámí se škol. řádem, hygienickými opatřeními (dodržování hygienických nařízení, postupy při výskytu podezření na nemoc, zákaz vstupu rodičů do budovy, pohyb žáků po škole – chodby, WC, ŠJ,…), s časy přestávek a hodin, rozdělení do VP, TU připomenou systém odchodů ze školy, trávení volného času mezi dopol. a odpol. vyučováním, využívání klubu přihlášenými!!! dětmi.

Odchody na oběd do ŠJ v pondělí 1.9.2020:

1.třídy 10.00                                         6. třídy 10.45

2. třídy 10.10                                        7. třídy 10.55

3. třídy 10.20                                        8. třída 11.00

4. třída 10.25                                        9. třídy 11.05

5. třídy 10.35

2.9.2020 (st)

1.,2.,3. vyuč. hodinu - třídnické záležitosti

od 4. hodiny výuka podle rozvrhu. ZRUŠENO ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ!

3.9.2020 (čt)

1.hodina TH, od 2. hodiny výuka podle rozvrhu.

4.9.2020 (pá) – výuka podle rozvrhu

 Ukončení výuky v 1. třídách - v 1. týdnu školního roku:

úterý 1.9. – po slavnostním přivítání ve třídách

středa 2.9. – konec po 2.hodině (9.40)

čtvrtek 3.9. – konec po 3.hodině (10.45)

pátek 4.9. - výuka podle rozvrhu

 

webdesign by Lewest.cz