Zpět

Vydávání vysvědčení a konec školního roku

Konec školního roku na naší škole nebude ukončen ředitelským volnem.

Výměna a vrácení učebnic bude probíhat v novém školním roce, informace děti dostanou během září. Letos v červnu se učebnice vracet nebudou. Výjimkou jsou žáci 9.A, kteří postupně vrací učebnice přes třídní učitelku.

Vyzvedávání osobních věcí probíhá také přes třídní učitele. Ti, kteří si doposud ve škole nic nevyzvedli, mají možnost ještě v den vydávání vysvědčení. Prosíme o vyzvednutí všech věcí ze tříd, skříněk a šaten.

Vydávání vysvědčení proběhne ve třídách takto:

Pondělí 29.6.2020 - 8.00.-8.45 ve třídě 6.A (hudebna) a ve třídě 6.B (výtvarná výchova)

Úterý 30.6.2020 - 8.00-8.45 všechny třídy I.stupně, 7.A (výtvarná výchova), 8.A (mediální výchova), 8.B (hudebna), 9.A (altán před školou, při nepříznivém počasí malá sborovna - p. uč. třídní upřesní)

K předávání vysvědčení se mohou dostavit i žáci, kteří doposud aktivity ve škole nenavštěvovali. Ti pak musí při příchodu předat třídnímu učiteli ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Prohlášení k vytisknutí ZDE).

Žáci, kteří si v určených dnech pro vysvědčení nepřijdou, mají možnost (nebo jejich zákonní zástupci) vyzvednutí v kanceláři školy během prázdnin.

webdesign by Lewest.cz