Zpět

Vzdělávací aktivity žáků II.stupně od 8.6.2020

Vážení rodiče,

MŠMT schválilo možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy možnost toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

Budeme rádi, pokud naši žáci této možnosti využijí. Jsme schopni zajistit konzultace a setkávání žáků za určitých podmínek, které jsou dány situací ve škole – rekonstrukce vodovodních rozvodů na II.stupni, personální a prostorové zajištění.

Nabízíme tedy všem žákům II.stupně  konzultace v tomto rozsahu : cca 10  hodin týdně dle časového harmonogramu -  2x týdně od 8,00 – cca12,30  (žáci budou odcházet na oběd, případně ze školy, postupně). Žáci budou rozděleni do skupin do 15 žáků a budeme se snažit, aby byli společně spolužáci z jedné třídy. Konzultace budou probíhat z hlavních předmětů, které budou zastoupeny všechny – nebudou výchovy. Konzultace povedou vyučující příslušných předmětů. Žáci, kteří zůstanou doma, budou moci sledovat tuto výuku online přes systém Discord. Žáci přinesou 1.den ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ, které si můžete stáhnout na webu školy nebo si vezmete vytištěné u ŠJ, případně v kanceláři školy. Ve společných vnitřních prostorách potřebují žáci roušku.

Pro organizaci potřebujeme vědět počet přihlášených žáků, prosíme Vás tedy o vyplnění dotazníku. Přihlášení do výukových skupin bude pro nás závazné a případná absence žáků bude muset být omluvena. O výsledcích a zařazení do skupiny a rozvrhu Vašeho dítěte  Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek. Zároveň si Vás dovolujeme požádat o zodpovězení otázek ohledně online výuky.

DOTAZNÍK  naleznete pod následujícím odkazem ( stačí kliknout)

https://forms.gle/FA2ndSUTjULNXZc86

 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ (ZDE KLIKNOUT)

 

webdesign by Lewest.cz