Zpět

Připomenutí 30.výročí Sametové revoluce

Ve škole jsme přemýšleli, jak si s žáky školy nejlépe připomenout 30.výročí Sametové revoluce. Nakonec jsme se rozhodli pro více způsobů – vyhlásili jsme výtvarnou soutěž – děti měly výtvarně ztvárnit číslo 30 způsobem, který si samy určí. Dále jsme vyzvali žáky, a to nejen naší školy, k účasti na literární soutěži, která by měla reflektovat známé Havlovo heslo – Láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí. Ve vestibulu školy jsme uspořádali výstavku retro předmětů z let před rokem 1989 – je zde například k vidění i uniforma  příslušníka Státní národní bezpečnosti. Díky zapojení školy do projektu Příběhy bezpráví, který organizuje Člověk v tísni, jsme mohli instalovat výstavu plakátů na téma Sametové revoluce. Zároveň nám byl touto organizací zaslán dokumentární film-1989 : Z dopisů psaných přes železnou oponou. Tento film jsme využili při celoškolním projektu. Žáci byli při projektovém dni  rozděleni do 10 věkově smíšených skupin. Každá skupina shlédla nejdříve film a kdo chtěl, mohl k filmu využít pracovní list. Poté následovala beseda s pamětníkem a byli jsme velmi rádi, že naše pozvání přijalo 10 skvělých lidí, kteří vyprávěli své životní příběhy, případně příběhy svých rodin, líčili dětem život před Sametovou revolucí, vyprávěli o nových možnostech po revoluci  a o potřebě vážit si nabyté svobody. Některé věci byly pro naše žáky nepochopitelné – např. nemožnost cestování, studia, svobodně vyjádřit svůj názor. Poznatky, které žáky nejvíce zaujaly, mohli zapsat na obrovskou zeď. Zde máme tedy shrnutí celého projektu doplněné fotografiemi z projektu a dalšími dobovými matriály.

Našimi pamětníky byli : p. Turková, p. Weisarová,  p.Pavlová, p. Zítková, p. Bínová, p. Kotěšovec, p. Falek, p. Bojanovský , p. Přibyl a p. Harmonický. Všem jim moc děkujeme.

webdesign by Lewest.cz