Zpět

1. setkání s předškoláky

I v letošním školním roce jsme využili příležitost oslavit svátek svatého Martina a pozvat na něj i budoucí prvňáčky. První setkání s předškoláky se konalo 7. listopadu - po přivítání v kinosále jsme děti rozdělili do tří skupin a pod vedením všech pedagogů I.stupně si vyzkoušely děti školní práci – psaní, kreslení, zpěv aj. Jsme rádi, že předškoláci poznali školu, zbavili se případného strachu z neznámého prostředí a seznámili se svými budoucími pedagogy a spolužáky. Mezitím si mohli dospělí prohlédnout školu a dozvědět se důležité informace. Po skončení programu ve škole se děti s rodiči připojily k lampiónovému průvodu, který se vydal po sídlišti a po jeho návratu přivítali všichni účastníci svatého Martina na bílém koni. Martin připomněl svatomartinskou pověst a odkaz svatého Martina – podělit se o to, co máme. Děti si odnesly sladkost a některé si pohladily nádherného bělouše, na kterém přijel Martin a pro akci ho zapůjčil pan Kahoun. Už se těšíme na další ,,předškolácké" setkání, o kterém budeme budoucí prvňáčky a rodiče informovat na webových stránkách nebo prostřednictvím MŠ.

webdesign by Lewest.cz