Zpět

Závěrečná školní akademie

Školní rok 2018-2019 jsme završili akademií, jejíž tématem byly televizní zprávy. Akademie je společným dílem celé školy a letos svým vystoupením přispěly k celému , téměř 90 minutovému, programu všechny třídy školy. Pestrost vystoupení byla docílena střídáním zpěvu, hry na nástroje, tancem, mluveným slovem a dokonce i vystoupením v angličtině. Ke zdárnému průběhu přispěly obě moderátorky - Kristýna Sovová a Adéla Kimlová. Ke všem vystoupením bylo natočeno video a tady velké poděkování patří Pavlu Koderlemu, Ondru Klausovi a Honzovi Weberovi. Kluci vše natočili, sestříhali a potom úspěšně promítli , a to vše pod vedením pana učitele Volfa. Velký dík patří také všem paní učitelkám a pánům učitelům za velkou práci při nácviku. Podle reakcí diváků při dvou představeních si myslíme, že naše letošní akademie se všem líbila.

Závěr akademie patřil nejstarším žákům z 9.A a z 9.B - krásně nám zatancovali a dojali svojí závěrečnou písní. Přišli je podpořit rodiče a kamarádi a oni rodičům poděkovali ve svém projevu. Děkujeme deváťákům a jejich třídním učitelům paní Janě Klímové a panu Zdeňku Volfovi za krásný závěr akademie.

webdesign by Lewest.cz