02.09.
středa
Běh pro zdraví
Akce ZŠ Zlatá stezka - 4.A 9.30
10.09.
čtvrtek
,,Tonda obal na cestách" - akce EVVO
5.A a 5.B , od 8.30 do 12.00
15.09.
úterý
Světový den 1.pomoci
17.09.
čtvrtek
Třídní schůzky, volba zástupců do Školské rady
18.09.
pátek
Třídní den - projekt tříd.
Součástí dne bude výměna učebnic ve třídách.
24.09.
čtvrtek
Pasování na čtenáře - akce MěK Pt
Akce pro žáky 2. tříd - 14.30