02.09.
středa
Běh pro zdraví
Akce ZŠ Zlatá stezka - 4.A 9.30
10.09.
čtvrtek
,,Tonda obal na cestách" - akce EVVO
5.A a 5.B , od 8.30 do 12.00
15.09.
úterý
Světový den 1.pomoci
17.09.
čtvrtek
Třídní schůzky, volba zástupců do Školské rady
18.09.
pátek
Třídní den - projekt tříd.
Součástí dne bude výměna učebnic ve třídách.
24.09.
čtvrtek
Pasování na čtenáře - akce MěK Pt
Akce pro žáky 2. tříd - 14.30
05.10.
pondělí
Ocenění vynikající pedagog - 14,00
07.10.
středa
Projekt Vzděláváme společně - ověřování - 5.A (1.a 2.v.h.)
08.10.
čtvrtek
Plavání 2.A - 10,45 - 11,30
08.10.
čtvrtek
Projekt Montessori - výročí Marie Montessori
09.10.
pátek
Tady jsme doma - beseda - 2.A,B
09.10.
pátek
Exkurze Český Krumlov - 7.,8.M
12.10.
pondělí
Adaptační kurz 6.A- v budově školy
13.10.
úterý
Adaptační kurz 6.A- v budově školy
14.10.
středa
Muzeum cirkusu a loutek - 8 -11 - 3.M - dram.dílna - ZRUŠENO
14.10.
středa
Přednáška pro rodiče o vzdělávání - EDUin 16,00-p. Feřtek - ZRUŠENO
15.10.
čtvrtek
Projekt Vzděláváme společně - exkurze Praha - 5.A - ZRUŠENO
20.10.
úterý
1.pomoc - beseda 9.A - 1.v.h - ZRUŠENO
21.10.
středa
1.pomoc - beseda 9.B - 2.v.h. - ZRUŠENO
23.10.
pátek
Matematický klokan - dle rozpisu - ZRUŠENO
23.10.
pátek
Přírodovědný den v terénu - 3.M - ZRUŠENO
26.10.
pondělí
Podzimní prázdniny - žáci
27.10.
úterý
Podzimní prázdniny - žáci
29.10.
čtvrtek
Podzimní prázdniny - žáci
30.10.
pátek
Podzimní prázdniny - žáci